• Aardbeving Marokko: alle steun is welkom

  Beste leden,

  We willen graag ons medeleven betuigen aan de slachtoffers, en hun familieleden, van de recente aardbeving in Marokko. Het nieuws heeft ons diep geraakt en we wensen iedereen die bij deze natuurramp betrokken is enorm veel sterkte toe.

  Als u wilt bijdragen aan de hulpverlening, dan kunt u een gewenst bedrag overmaken naar rekeningnummer NL38 INGB 0000511399 ten name van PVC Voetbal, met als omschrijving "aardbeving Marokko". Wij zullen ervoor zorgen dat alle ontvangen donaties worden verzameld en overgemaakt naar het Rode Kruis. Hiermee wordt de Marokkaanse Rode Halve Maan ondersteund voor tijdelijk onderdak, hygiënekits, voedselpakketten en andere noodhulp.

  Nogmaals willen we ons medeleven uiten en benadrukken dat alle steun welkom is in deze moeilijke tijden.

  Met vriendelijke groet,

  Bestuur PVC Voetbal