• PVC clubzaken: wijzigingen doorgeven

    Geef wijzigingen meteen door

    Wij vragen je wijzigingen in je persoonsgegevens meteen door te geven, bijvoorbeeld als je bent verhuisd, je hebt een ander e-mailadres of telefoonnummer. Dit doe je door een e-mail te sturen naar contributie@pvcvoetbal.nl of je kan ook in de Voetbal.nl app van de KNVB zelf je gegevens aanpassen. (voor Android, voor Iphone)

    Wij hebben je correcte gegevens nodig voor de inning van de contributie via ClubCollect en communicatie met PVC en de KNVB. Mocht je nog geen bericht hebben gehad over of van ClubCollect neem dan zo snel mogelijk contact op met de penningmeester.

    Bedenk dat wanneer je contributie niet kan worden geïnd omdat je gegevens onjuist zijn, je kunt worden geschorst voor het spelen van wedstrijden.