• PVC en corona - afspraken en regels

  Vanaf 1 juli zijn de regels op het sportpark verder versoepeld. Dat betekent niet dat alles weer bij het oude normaal is! Om alles goed te laten verlopen, moet iedereen zich nog steeds aan de hieronder genoemde afspraken houden. Lees deze goed door want ze zijn belangrijk!
  Er blijft onverminderd gelden dat wanneer je je niet aan de afspraken houdt, dat het bestuur na één waarschuwing direct overgaat tot uitsluiting van personen of het hele teamDat laten we ons natuurlijk ook in het nieuwe seizoen niet gebeuren!

   

  ALGEMEEN VOOR IEDEREEN

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
  • Alles bij elkaar klinkt het best streng, maar we doen dit om de gezondheid van iedereen zo goed mogelijk te waarborgen. Daarnaast riskeren we hoge boetes als we ons niet aan de regels houden.
  • Op elk moment moet bij elk team een trainer aanwezig zijn. Als we dit niet voor elkaar krijgen dan moeten we direct stoppen en wordt het sportpark gesloten.
  • Blijf thuis als:
   • Je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
   • Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
   • Iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.
  • Houd, wanneer je niet op een veld aan het voetballen bent, minimaal 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 18 jaar).
  • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
  • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
  • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.
  • Douche thuis en niet op het sportpark (de kleedkamers zijn gesloten).
  • Vermijd het aanraken van je gezicht.
  • Schud geen handen.
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

   

  TEAM en SPELERS

  Elk team is zelf verantwoordelijk voor de volgende zaken:

  • Trainer: geen trainer betekent dat het team niet kan trainen.
  • Spelers komen zoveel mogelijk zelf of begeleid door maximaal één persoon uit het eigen huishouden naar het Sportpark.
  • Iedereen komt maximaal 10 minuten voor de training naar het sportpark.
  • Teams houden elkaar scherp op het in acht nemen en opvolgen van de afspraken.
  • Elke speler neemt zijn eigen bal mee en pompt deze thuis op.
  • Elke speler neemt zijn eigen drinken mee en deelt dit niet met andere spelers
  • Iedereen doucht na de training thuis en gaat ook thuis naar het toilet.

    Voor iedere SPELER gelden de volgende afspraken:

  • Kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een training of wedstrijd gepland staat. In alle andere gevallen word je doordeweeks weggestuurd. Ook wanneer het in het weekend te druk wordt kunnen we je vragen naar huis te gaan voor en/of na je wedstrijd
  • Kom alleen, met je teamgenoten of laat je brengen door één persoon uit jouw huishouden.
  • Kom in sportkleding naar PVC. De kleedkamers zijn doordeweeks gesloten. Je kunt doordeweeks ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest. In het weekend kunnen de spelers tot 18 jaar gezamenlijk douchen en omkleden in de kleedkamers. Spelers van 18 jaar en ouder dienen in de kleedkamer en onder de douche minimaal 1,5m afstand te houden.
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar PVC en wacht op de daarvoor aangewezen plek op het begin van de training.
  • Volg altijd de aanwijzingen op van je trainer.
  • Ballen, hesjes en hoedjes worden bij de eerste training uitgedeeld aan de trainer van je team en kunnen jullie weer in de toegewezen locker opbergen.
  • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.
  • Verlaat het sportpark direct na de training.

    TRAINERS EN ANDERE VRIJWILLIGERS  

  • Volg de aanwijzingen en tijden zo strikt mogelijk op.
  • Alleen wanneer je niet in een risicogroep valt mag je naar het sportpark komen
  • Kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar het sportpark. Er is slechts beperkt plaats voor auto’s, dus kom bij voorkeur lopend of op de fiets.
  • Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen.
  • Laat spelers in daartoe afgebakende ruimtes trainen.
  • Maak vooraf afspraken en (gedrags)regels aan spelers duidelijk.
  • Wijs spelers op het belang van handen wassen en laat ze geen handen schudden.
  • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
  • Houd 1,5 meter afstand met al je spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).
  • Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden.
  • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen.
  • Laat spelers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De spelers moeten na afloop direct vertrekken.
  • Laat spelers gefaseerd het sportveld betreden en verlaten. Wijs ze erop dat ze na de training direct naar huis gaan.
  • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Was of desinfecteer je handen na iedere training.
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19).  Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.

  BEGELEIDERS, OUDERS EN VERZORGERS

  • Wanneer begeleiders en ouders/verzorgers zich niet aan de afspraken houden, dan zal de training van de betreffende speler worden geannuleerd en wordt het hele team naar huis gestuurd.
  • Informeer uw kinderen over de regels op deze pagina en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
  • Stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer.
  • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de training bij de trainer, zodat hij/zij weet wie aanwezig zullen zijn.
  • Breng of stuur je kind(eren) alleen naar het sportpark wanneer er een training voor jouw kind(eren) gepland staat.
  • Breng of stuur je kind(eren) niet naar de het sportpark als:
   • Je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
   • Iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
   • Breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat uw kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet uw kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact.
  • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden.
  • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportpark.
  • Als ouder/verzorger/begeleider mag je het sportpark betreden. Doe dit wel alleen op de tijden dat je kind traint en met in achtneming van de corona regels.
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie.
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers en coördinator