• PVC en corona - afspraken en regels

  Gelet op de huidige besmettingsaantallen en de geldende regels vanuit Den Haag kunnen we vanaf deze week op het sportpark een aantal vrijheden invoeren. De kleedkamers en toiletten gaan weer volledig open voor gebruik. Daarnaast zal vanaf 4 september de kantine weer open zijn op de reguliere tijden. Dat is allemaal heel erg fijn, maar het betekent helaas nog niet dat alles weer bij het oude normaal is. Om alles goed te laten verlopen, moet iedereen zich nog steeds aan de algemeen geldende Corona-afspraken houden, zoals de 1,5 meter afstand buiten het veld, geen handen schudden, hoest en nies in je ellenboog, gebruik papieren zakdoeken en blijf thuis als je je ziek voelt.

   

  ALGEMEEN VOOR IEDEREEN

  • Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.
  • Alles bij elkaar klinkt het best streng, maar we doen dit om de gezondheid van iedereen zo goed mogelijk te waarborgen. Daarnaast riskeren we hoge boetes als we ons niet aan de regels houden.
  • Op elk moment moet bij elk team een trainer aanwezig zijn. Als we dit niet voor elkaar krijgen dan moeten we stoppen en wordt het sportpark gesloten.
  • Blijf thuis als:
   • Je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
   • Iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19) en jezelf niet volledig gevaccineerd bent.
  • Houd, wanneer je niet op een veld aan het voetballen bent, minimaal 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden
  • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.
  • Was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.
  • Was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie.
  • Douche bij voorkeur thuis en niet op het sportpark (de kleedkamers zijn wel open).
  • Vermijd het aanraken van je gezicht.
  • Schud geen handen.
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie.

   

  TEAM en SPELERS

  Elk team is zelf verantwoordelijk voor de volgende zaken:

  • Trainer: geen trainer betekent dat het team niet kan trainen.
  • Spelers komen zoveel mogelijk zelf of begeleid door maximaal één persoon uit het eigen huishouden naar het Sportpark.
  • Iedereen komt maximaal 10 minuten voor de training naar het sportpark.
  • Teams houden elkaar scherp op het in acht nemen en opvolgen van de afspraken.
  • Elke speler neemt zijn eigen drinken mee en deelt dit niet met andere spelers
  • Iedereen doucht na de training bij voorkeur thuis en gaat ook thuis naar het toilet.

    Voor iedere SPELER gelden de volgende afspraken:

  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training naar PVC.
  • Volg altijd de aanwijzingen op van je trainer.
  • Neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken.

    TRAINERS EN ANDERE VRIJWILLIGERS  

  • Volg de aanwijzingen en tijden zo strikt mogelijk op.
  • Zorg dat de training klaar staat als de spelers het veld op komen zodat je gelijk kunt beginnen.
  • Maak vooraf afspraken en (gedrags)regels aan spelers duidelijk.
  • Wijs spelers op het belang van handen wassen en laat ze geen handen schudden.
  • Help de spelers om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt.
  • Houd 1,5 meter afstand met al je spelers en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact).
  • Weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden.
  • Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik van materialen.
  • Laat spelers niet eerder toe dan 10 minuten voor de starttijd van de training/activiteit.
  • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
  • Was of desinfecteer je handen na iedere training.
  • Blijf thuis als:
   • Je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
   • Iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19) en jezelf niet volledig gevaccineerd bent.

  BEGELEIDERS, OUDERS EN VERZORGERS

  • Informeer uw kinderen over de regels op deze pagina en zorg dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen.
  • Meld je kind(eren) tijdig aan voor de training bij de trainer, zodat hij/zij weet wie aanwezig zullen zijn.
  • Breng of stuur je kind(eren) niet naar de het sportpark als:
   • Je kind klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts.
   • Iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19) en jezelf niet volledig gevaccineerd bent.
  • Reis alleen met jouw kind(eren) of kom met personen uit jouw huishouden.
  • Breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het sportpark.
  • Kom niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie.
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de trainers en coördinator

   

  Wanneer het op het sportpark onverwachts te druk wordt kunnen we je vragen naar huis te gaan voor en/of na je wedstrijd.

   

   

  23-08-2021