• Afspraken materiaal 2019/2020

  Bij PVC trainen meerdere teams met hetzelfde materiaal. Dit houdt in dat meerdere trainers maar ook spelers verantwoordelijk zijn voor het gebruik van het materiaal dat we ter beschikking hebben. Hierbij horen enkele belangrijke afspraken.

  Ten aanzien van het materiaalhok:

  1. Alleen trainers en coaches, die de bevoegdheid en codes hebben gekregen van de materiaalcommissie mogen in het materiaalhok komen. Geen jeugdspelers en andere onbevoegden.

  Ten aanzien van ballen geldt het volgende:

  1. Elk team is bekend welke ballenzak met hoeveel ballen zij mogen gebruiken tijdens de trainingen. Bij onduidelijkheid hierover wordt contact gezocht met de materiaalcommissie
  2. Wees vriendelijk voor de ballen: ga er niet op zitten, etc. Ballen die zacht zijn pomp je voor de training netjes op met de pomp uit het materiaalhok. Als we zuinig zijn op de ballen gaan ze langer mee.
  3. Elke ballenzak heeft een nummer, alle ballen zijn genummerd en horen bij desbetreffende zak.
  4. Elke zak wordt gedeeld met een ander team, samen draag je de verantwoordelijkheid voor deze zak en bijbehorende ballen.
  5. De trainer / (bege)leider zorgt ervoor dat het aantal ballen dat meegenomen wordt naar het veld ook weer teruggelegd wordt in de juiste zak en locker. Van belang hierbij is dat het aantal ballen zowel voor als na de training wordt geteld op compleetheid en dat het ballen zijn met het juiste nummer.
  6. Indien er ballen worden gemist dient de trainer / (bege)leider samen met de spelersgroep ervoor te zorgen dat de ontbrekende bal/ballen weer terugkomen. Van belang is dat een speler tijdens de training direct zijn / haar bal gaat zoeken als deze ver weg wordt geschoten.
  7. Indien na een training ballen verdwenen zijn, wordt er door het gehele team eerst gezocht. Wordt de bal niet gevonden, neem dan contact op met het andere team dat de zak gebruikt. Is de bal onvindbaar, dan dient dit direct kenbaar te worden gemaakt bij de materiaalcommissie.
  8. Bij een wedstrijd neem je alleen ballen mee uit jouw eigen zak en deze breng je direct na de wedstrijd weer terug! (max 3 ballen meenemen, aangezien je de zak deelt)

  Voor overige materialen geldt:

  1. Ook voor andere materialen geldt dat wat je gebruikt weer netjes moet worden teruggelegd, dan hebben we er allemaal het langst plezier van.
  2. Pionnen delen we met z’n allen. Deze staan in de locker van de ballenpomp.
  3. Hesjes zijn per team in gebruik en worden aan het eind van het jaar weer geretourneerd. Voordat deze worden ingeleverd wast het team de hesjes. Deze tussentijds wassen is aan te raden. Ook dat doen de teams zelf.

  Neem voor alle vragen contact op met de materiaalcommissie