• Agenda Buitengewone Algemene Leden Vergadering 15 April 2019

  Beste PVC vrienden en vriendinnen,

  Na vele weken maar vooral vele uurtjes werk is de kunstgras commissie eindelijk op een punt gekomen dat we officieel onze leden kunnen gaan vragen ons als bestuur toestemming te geven tot een flinke investering in onze toekomt. Jullie hebben allemaal met regelmaat de nodige informatie kunnen lezen op de site en via andere media, maar nu is het tijd de reeds langer aangekondigde Buitengewone Algemene Leden Vergadering verder in te vullen. Stond er op de voetbal.nl app en de site nog dat de invulling van de B-ALV nog gedaan moest worden weten we nu 100% zeker dat we slechts 1 agenda punt hoeven op te voeren. Echter willen we van de gelegenheid gebruik maken om samen ook gelijk na te denken over de invulling van de nodige acties om de investeringen voor een deel weer terug te gaan verdienen. Daarom de uitnodiging als volgt:

   Op 15 april 2019 willen we alle PVC leden uitnodigen voor een Buitengewone Algemene Leden Vergadering. Aanvang 20:00 met de volgende agenda: 

  1. Opening
  2. Vaststellen agenda
  3. Presentatie Kunstgras Commissie voor de veld aanpassingen en uitbreidingen
  4. Uitleg investeringplan en begroting
  5. Discussie over bestaande en nieuwe wervingsplannen
  6. Wvttk
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

  Je kunt je aanwezigheid melden in de voetbal.nl app maar natuurlijk ook middels bestuur@pvcvoetbal.nl

  We zien jullie graag terug op de 15e al waar we een flinke stap richting een meer voetbalrijke toekomst hopen te kunnen zetten.

   

  Sportieve groet,

  Namens het bestuur PVC Voetbal,

  Michel Marree

  Voorzitter