• Basisregels voor de invulling van de velden

  Op het Marco van Basten Sportpark hebben we nu de beschikking over drie velden. Naar aanleiding van afspraken met de buurt en de gemeente over het gebruik van deze velden gelden de volgende basisregels.

  • Met de buurt is afgesproken dat we de druk vooral niet op de velden 2 en 3 leggen, maar beginnen met “vullen” vanaf veld 1, waarbij we bij gebruik van veld 2 eerst het deel nemen dat het verst weg ligt van de flat.
  • Met de gemeente is afgesproken dat we veld 3 zoveel mogelijk voor de buurt beschikbaar houden. Op veld 3 horen na afloop altijd vier pupillendoelen (2 x 5 meter) te staan. Tijdens trainingen en wedstrijden kun je (andere) doelen op veld 3 gebruiken, maar zorg ervoor dat je deze na de training weer weghaalt.
  • Dus: bij alle sportactiviteiten (wedstrijden, trainingen of andere) vullen we eerst veld 1. Als veld 1 vol is, vullen we veld 2, waarbij we dan beginnen met het veld dat het verst weg ligt van de flat. Zijn veld 1 en veld 2 beide vol, dan wordt ook veld 3 ingezet. Een voorbeeld: je activiteit is gepland op veld 3 en op veld 1 is er op dezelfde tijd een activiteit uitgevallen. Verplaats dan je activiteit zelf naar veld 1.
  • Velden 1 en 2 moeten aan het eind van iedere dag leeg zijn! De laatste groepen die op een van deze velden trainen, zorgen ervoor dat de pupillendoelen (2 x 5 meter) en de kleine trainingsdoelen (1 x 3 meter) van de velden worden gehaald (of in overleg met de volgende trainer blijven staan). Dit betekent in de basis: geen doelen op het veld als er geen training is. De doelen horen buiten de lijnen tegen de hekken te staan. Dit is van belang omdat de gemeente op verschillende dagen onderhoud pleegt aan de velden.
  • Ook in het weekend moeten de velden leeg worden gemaakt als de activiteiten zijn afgelopen. Voor veld 1 geldt hierbij dat de doelen zelfs helemaal van het veld (dus buiten de hekken) worden gezet. Het team dat heeft gespeeld, haalt de doelen van het veld. Deze worden neergezet op het pad tussen de tennisbanen en veld 2, en tussen veld 1 en veld 3.
  • Het pad tussen veld 2 en veld 3 moet altijd leeg blijven; daar kunnen dus geen doelen of ander materiaal komen te staan. Dat is belangrijk voor de veiligheid. Deze weg wordt ook gebruikt bij calamiteiten, bijvoorbeeld als er een ambulance nodig is. Ook voor de kantine/op het terras mogen geen doelen staan.
  • Om deze regels te kunnen hanteren, is het zaak dat teams elk weekend even kijken wie er na hen komt in het wedstrijdschema; mogelijk is het nodig om het veld op te ruimen na de wedstrijd; of vindt er een nieuwe wedstrijd op een half veld plaats in plaats van een kwart veld. Ga hierover onderling even in gesprek.
  • Verder zorgen we er altijd voor dat alle hekken na afloop weer worden afgesloten. Alleen de deur in het hek van veld 3 naar de Cervanteslaan (bij de “rode loper”) blijft altijd open.