• Boete

  Boetes? Benadeel niet je club

  De KNVB geeft een geldelijke boete aan spelers die een overtreding maken waarvoor ze de gele of rode kaart krijgen. 

  De regels zijn als volgt:

  • de speler die de boete heeft opgelopen, betaalt deze in vrijwel alle gevallen zelf;
  • de KNVB geeft aan wie de boete heeft opgelopen;
  • PVC stuurt aan de betrokkene een bericht waarin duidelijk staat wat de hoogte van de boete is en wanneer deze betaald moet zijn;
  • de speler betaalt deze boete binnen drie weken nadat deze is opgelopen;
  • senioren betalen de boete uiterlijk op de derde vrijdag na het weekend waarop de boete is uitgedeeld;
  • jeugdspelers betalen de boete uiterlijk op de derde donderdag na het weekend waarop de boete is uitgedeeld;
  • de beboete speler maakt binnen de vermelde termijn de boete aan PVC over op IBAN: NL38INGB.0000.511.399 t.n.v. penningmeester PVC;
  • als team kun je eveneens een boete krijgen. Bijvoorbeeld door niet op te komen dagen of door het staken van een wedstrijd. Ook dan gelden exact dezelfde regels;
  • de KNVB legt ook boetes op voor het niet correct of onvolledig invullen van de wedstrijdformulieren . deze betalen de teams eveneens zelf. Let dus goed op bij het invullen van de formulieren.

  Als je niet meer weet voor welk bedrag je beboet bent, vraagt het dan na bij je leider of het bestuur. Ook als je niet weet hoe om te gaan met wedstrijdformulieren of gestaakte wedstrijden neem dan contract op met je wedstrijdsecretaris of het bestuur. 

  Als een boete niet op tijd is betaald, mag je niet meer voetballen, trainen, etc tot deze is voldaan. Dit geldt zowel voor de jeugd als voor de senioren. Door op tijd te betalen, voorkom je dat de trainer / leider op het allerlaatste moment zijn opstelling moet wijzigen.

    Jeugd Senioren
  Eerst, tweede en derde gele kaart € 6,90 € 15,10
  Vanaf de vierde gele kaart € 15,10 € 26,60
  Tweede gele kaart in een wedstrijd € 15,10 € 26,60
  Direct rood € 15,10* € 26,60*

  * Wil je in beroep tegen de boete bij de tuchtcommissie van de KNVB ? Dat kan. Wel berekent de KNVB voor elk beroep administratiekosten. De tuchtcommissie behandelt alleen maar direct rood, gestaakte wedstrijden en wedstrijden waarbij een team niet is komen opdagen. Dit houdt in dat je tegen een gele kaart niet in beroep kunt gaan. De kosten van een tuchtzaak bedragen € 26,60 per zaak, te betalen door de overtreder. Voor een gestaakte wedstrijd of rode kaart komt er telkens € 26,60 bovenop.

  Spelers die gedurende één seizoen vier of meer gele kaarten oplopen , nodigt het bestuur\jeugdbestuur uit voor een gesprek. Die spelers vraagt het bestuur om een verklaring voor hun gedrag. Het bestuur\jeugdbestuur kan na zo’n gesprek nog aanvullende maatregelen nemen. Niet verschijnen op zo’n gesprek leidt onherroepelijk tot een schorsing.