• Jan Bennik 11 augustus 1933 - 19 december 2018

  Op 19 december 2018 heeft ons het trieste bericht bereikt dat Jan Bennik, misschien beter bekend als Ome Jan, is overleden. Zeg je PVC dan zeg je Jan Bennik. Vele jaren was Jan niet weg te denken bij PVC. Dit is dan ook de reden dat Jan na tientallen jaren van vrijwilligers inzet lid van verdienste werd bij PVC. En na nog eens vele jaren van inzet Erelid. Hoe vaak vind je immers nog leden die zich meer dan 70 jaar inzetten voor een club? Mede daardoor is Jan dan ook door Hare Majesteit de Koningin in 2006 benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.

  Wij hebben de eer gehad dat we Jan kenden! Kwam je binnen dan was Jan er al, ging je weg dan was Jan er nog.

  Jammer genoeg heeft de gezondheid van Jan de afgelopen jaren veroorzaakt dat hij niet meer zo vaak bij zijn zo geliefde PVC kon komen, wat voor zijn fans dan ook een groot gemis was.

  "Lieve Jan: we zullen je enorm missen, maar we houden onze "papagaaiennekken" recht op de manier waarop je dat van ons zou willen!"

  Langs deze weg willen we zijn vrouw Thea en alle familie, vrienden, kennissen als ook alle PVCers heel veel sterkte toewensen bij het verwerken van dit grote verlies.

  Op 28 december is de uitvaart, zie hier onder voor details. Jan komt tevens op 28 december nog een laatste keer zijn zo geliefde PVC gedag zeggen. Daarvoor stelt PVC het paviljoen open vanaf 12.00 uur alwaar iedereen met een kopje koffie of thee zal worden ontvangen. Na de Euchastieviering zal Jan naar PVC komen en rond 12.45 op ons eerste veld aanwezig zijn. Daar zullen we Jan een laatste groet laten brengen aan zijn geliefde PVC. Rond 13.15 uur zullen we dan met zijn allen naar Crematorium Daelwijck vertrekken waar om 14.00 uur de crematieplechtigheid plaats zal vinden.