• Corona update 21 januari 2021

  Beste PVC-ers,

  Helaas gaat het met het Covid virus nog niet de goede kant op en zien we ons geconfronteerd met nieuwe maatregelen.
  De meest ingrijpende voor PVC is de avondklok. Wat betekent dit voor de trainingen?

  Het goede nieuws is dat de leden tot 18 jaar mogen blijven trainen! Voor leden vanaf 18 jaar verandert er helaas nog niets, die mogen niet trainen/spelen.
  Omdat iedereen om 21.00 uur thuis moet zijn, moeten we helaas een paar wijzigingen in de tijden van enkele trainingen doen.
  Kijk even goed op de website wat dit voor jouw team betekentTrainingsschema avondklok
  Let op: de laatste trainingen eindigen om 20.30 uur. Blijf niet hangen, maar ga direct naar huis! (als dit in de praktijk te krap blijkt, stop dan 5 of 10 minuten eerder)

  Alle andere maatregelen blijven van kracht zoals we die eerder hebben gecommuniceerd. Deze kun je op de website vinden:
  https://www.pvcvoetbal.nl/corona-update

  We krijgen toch weer wat klachten binnen dat ouders en kinderen langs de hekken blijven staan kijken. Dit is ECHT NIET de bedoeling. We riskeren hiermee dat het hele complex dicht moet en dat willen we ten allen tijde voorkomen. Dus lever je kind af en ga tijdens de training weg van het sportpark!

  Tijdens de trainingstijden mogen er geen andere personen dan de trainers (max 2!) en de spelers op het park zijn.
  We willen dan ook aan de trainers vragen om iedereen (leden en niet-leden) die er op dat moment niet mogen zijn weg te sturen. Als dit problemen oplevert, neem dan direct contact op met het bestuur.
  Maak na je training ook zo snel mogelijk ruimte voor de volgende training. Zo kunnen we allemaal in de beperkte ruimte en tijd blijven trainen.

  We blijven het nog steeds samen doen om te voorkomen dat het nog verder bergafwaarts gaat!
  Daarom willen we jullie allemaal ook nu weer vragen om jezelf en, indien nodig, anderen aan de regels te houden.

  Op dit moment is het nog onduidelijk voor hoe lang deze regels gelden. In elk geval tot 9 februari.
  Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

  Voor nu hopen we dat jullie gezond blijven!

  Met sportieve groet,

  De commissie corona

   

 • Corona update 16 december 2020

  Beste PVC-ers,

  Het virus is Nederland helaas nog niet uit, integendeel kunnen we alleen maar zeggen.

  De maatregelen van afgelopen maandag raken ons ook weer op een aantal plekken op het voetbalveld:
  - Voor alle leden vanaf 18 jaar gaan we weer terug naar trainen in tweetallen, geen (oefen)wedstrijden
  - Alle jeugdleden tot 18 jaar mogen blijven trainen en onderlinge partijtjes spelen, geen (oefen)wedstrijden tegen andere clubs. De onderlinge partijtjes alleen tijdens de training (dus niet in het weekend) met alleen de trainers en de spelers. Dus geen andere ouders, kijkers, staf, grensrechter of scheidsrechter.
  - Het paviljoen (kleedkamers, toiletten, kantine en alle andere ruimtes) blijven gesloten.
  - De lockerruimte is wel toegankelijk, maar alleen voor de trainers en maximaal 2 personen tegelijk.

  Tijdens de trainingstijden mogen er geen andere personen dan de trainers en de spelers op het park zijn. We willen dan ook aan de trainers vragen om iedereen (leden en niet-leden) die er op dat moment niet mogen zijn weg te sturen. Als dit problemen oplevert, neem dan direct contact op met het bestuur.
  Ook hebben we geconstateerd dat er teams met 6 of meer staf rondlopen. Aan de ene kant juichen we zoveel hulp en inzet natuurlijk heel erg toe. Toch moeten we dit ook hier terugbrengen tot maximaal 2 trainers per team.

  Verder willen we alle ouders die bij de hekken gaan staan kijken zeer dringend vragen om naar huis te gaan of iets anders te gaan doen (niet in de buurt van het sportpark).
  We hebben hier al een waarschuwing voor gehad en bij een volgende keer moeten we alles platleggen. Dat laten we ons toch niet gebeuren?!

  Dan het goede nieuws… we zullen dit seizoen geen winterstop houden. Alle teams kunnen, wanneer ze dat willen uiteraard, blijven trainen. Dit met uitzondering van Kerstavond, 1e en 2e Kerstdag, 31 december en 1 januari.

  We blijven het samen doen om te voorkomen dat het nog verder bergafwaarts gaat!
  Daarom willen we jullie allemaal ook nu weer vragen om jezelf en, indien nodig, anderen aan de regels te houden.

  Op dit moment is het nog onduidelijk voor hoe lang deze regels gelden. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

  Voor nu hopen we dat jullie gezond blijven!

  Met sportieve groet,

  De commissie corona

   

 • Corona update 13 oktober 2020

  Beste PVC-ers,

  Het virus brengt ons wederom slecht nieuws. We kunnen het helaas niet anders brengen.

  Vanaf woensdag 14 oktober 22:00 uur gelden de volgende regels:
  - Voor alle leden vanaf 18 jaar stoppen alle activiteiten: niet meer trainen, geen (oefen)wedstrijden
  - Alle jeugdleden tot 18 jaar mogen blijven trainen en onderlinge partijtjes spelen, geen (oefen)wedstrijden tegen andere clubs.
  De onderlinge partijtjes alleen tijdens de training (dus niet in het weekend) met alleen de trainers en de spelers. Dus geen andere ouders, kijkers, staf, grensrechter of scheidsrechter.
  - Het paviljoen (kleedkamers, toiletten, kantine en alle andere ruimtes) is voor iedereen gesloten. De lockerruimte is wel toegankelijk.

  Tijdens de trainingstijden mogen er geen andere personen dan de trainers en de spelers op het park zijn. We willen dan ook aan de trainers vragen om iedereen (leden en niet-leden) die er op dat moment niet mag zijn weg te sturen. Als dit problemen oplevert, neem dan direct contact op met het bestuur.

  Alle andere regels en afspraken blijven van kracht.
  We willen nog een keer benadrukken dat we ons ook buiten het sportpark aan de (verkeers)regels moeten houden. Kom zoveel mogelijk met de fiets naar het sportpark en hou je, als je met de auto komt, aan de verkeersregels. We hebben hier helaas wat klachten vanuit de wijk gehad en we hebben elkaar op dit vlak echt nodig om het leefbaar te houden!
  Blijf ook niet bij het hek kletsen of kijken, maar ga direct weg als je je kind hebt afgezet/opgehaald bij het sportpark.

  Dat is best wel weer een behoorlijke ingreep in onze bewegingsvrijheid.
  We doen dit samen om te voorkomen dat het nog verder bergafwaarts gaat.
  Daarom willen we jullie allemaal ook nu weer vragen om jezelf en, indien nodig, anderen aan de regels te houden. Alleen op die manier houden we zicht op versoepeling.

  Op dit moment is het nog onduidelijk voor hoe lang deze regels gelden. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

  Voor nu hopen we dat jullie gezond blijven!

  Met sportieve groet,

  De commissie corona

 • Corona update 1 oktober 2020

  Het zal jullie vast niet ontgaan zijn, de regels worden weer aangescherpt.
  Niet omdat we het bij PVC over het algemeen heel goed doen samen, maar omdat in Nederland het aantal besmettingen weer te hard oploopt.

  Alle regels en afspraken, zoals we die kennen, blijven gelden. Hiernaast is er een aantal toevoegingen en/of aanpassingen. Die kun je hieronder lezen.
  Wat betekent dit voor ons:
  - We kunnen blijven trainen en wedstrijden spelen, maar wel met beperkingen.

  Trainingen
  - IEDEREEN komt via de Cervanteslaan het park op.
  - De trainingstijden zijn tijdelijk aangepast (verkort) zodat alle teams de gelegenheid hebben op tijd te stoppen en het park te verlaten. IEDEREEN dient zich hier strikt aan te houden!
  - We mogen blijven trainen, maar iedereen moet zo kort mogelijk voor de training komen en direct na de training het park verlaten.
  - ALLE kleedkamers, toiletten en kantine zijn voor ALLE teams gesloten door de weeks (maandag tot en met vrijdag).
  - Er mogen geen ouders/begeleiders op het sportpark aanwezig zijn. Dus zet je kind bij het hek aan de Cervanteslaan af en ga dan weer weg. Zelfde geldt voor het ophalen: kom zo kort mogelijk van tevoren en pik je kind bij het hek op de Cervanteslaan weer op.

  Wedstrijden
  - IEDERE PVC-er komt via de Cervanteslaan het park op. De tegenstanders komen via de Kanaalweg.
  - Er mag geen publiek aanwezig zijn op het sportpark. De coach(es), vlagger, scheidsrechter, en leider mogen aanwezig zijn.
  - Er mag geen publiek mee naar uitwedstrijden. De coach(es), vlagger, scheidsrechter, leider en de ouders die rijden worden tot de begeleiding gerekend en mogen aanwezig zijn. (zorg dat er zo min mogelijk auto’s hoeven te rijden!)
  - Ga direct na de wedstrijd naar huis en blijf niet hangen op het sportpark.
  - ALLE kleedkamers zijn voor ALLE teams gesloten tijdens ALLE wedstrijden
  - De toiletten bij de kleedkamers zijn in het weekend te gebruiken met inachtneming van de bestaande regels en afspraken.
  - De handhavers blijven volgens het opgestelde schema toezien tijdens de wedstrijden. Je kunt bij de ontvangst een flyer inzien over wat je moet doen.

  Kantine
  - De kantine en het gebouw is voor IEDEREEN gesloten

  Helaas wel weer beperkingen, die een behoorlijke impact hebben.
  We moeten voor ogen houden dat het eerste doel is om zoveel mogelijk leden te laten blijven trainen en spelen. Laten we ons best doen om dit bij PVC zo te houden!
  Samen blijven we ons hier sterk voor maken.

  Veel dank weer voor jullie medewerking.

  Met sportieve groet,
  De commissie corona

   

 • Corona update 3 september 2020

  Beste PVC-ers,

  Het eerste weekend met wedstrijden is een feit, we hebben weer gevoetbald!
  En dat ging helemaal niet slecht, maar het kan hier en daar nog wat scherper en actiever.

  De belangrijkste regel is en blijft: Houd 1,5 meter afstand!
  Zowel binnen in het paviljoen als buiten rond de velden geldt deze regel voor alle personen van 18 jaar en ouder.
  Dus ook langs het veld en in de kantine!

  Lees alles nog een keer na op: https://www.pvcvoetbal.nl/afspraken-en-regels/

  Dan nog een aantal aanvullende tips en adviezen:
  Algemeen
  - Alle PVC-ers komen op alle dagen van de week (dus ook zaterdag en zondag!) binnen op de Cervanteslaan
  - Volg de routing en pijlen
  - Een rode of wit/rode streep betekent dat je ergens niet mag staan of lopen. Geel/zwart geeft de markering aan waar je wel mag staan of lopen
  - Er zullen op alle weekenddagen (vrijdagavond, zaterdag en zondag) handhavers voor de jeugd en de senioren worden ingeroosterd. Kijk op het handhavers-rooster wanneer je aan de beurt bent: klik hier voor het handhavers-rooster.
  - Volg de RIVM richtlijnen tav thuis blijven bij klachten
  - Groet elkaar alleen met een zwaai, elleboog- of voetbox, dat zijn de meest veilige manieren
  - Lees ook de Q&A van de KNVB: https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal
  Kleedkamers
  - Alle kleedkamers zijn door de weeks voor alle teams gesloten (dus ook voor de teams die wel een sleutel hebben)
  In het weekend:
  - Het maximaal aantal toegestane personen van 18 jaar en ouder in een kleedkamer is 6
  - Jeugd onder 18 jaar mag zonder mondkapjes samen in de kleedkamer. Hier mogen geen personen van 18 jaar en ouder bij aanwezig zijn
  - De ruimte qua kleedkamers is beperkt, dus kleed je bij voorkeur thuis om en douche ook thuis
  - Na afloop gebruik kleedkamer is het team verantwoordelijk voor het schoonmaken en ontsmetten van de kleedkamer.
  - Bij wedstrijden geldt ook dat de kleedkamer van de tegenstander door het team wordt schoongemaakt en ontsmet.
  - Wanneer de sleutel wordt teruggegeven, zal de kleedkamer steekproefsgewijs op cruciale punten nagelopen worden
  - Als er een probleem is met de kleedkamer indeling, krijgen de gasten een kleedkamer en moet het PVC team zich thuis omkleden.
  Oefen/inhaalwedstrijden
  - Bij een oefen/inhaalwedstrijd moet het team zelf voor een handhaver zorgen. Als dit niet lukt, dan kan de oefen/inhaalwedstrijd niet doorgaan.
  Voorbespreking wedstrijden
  - In de voorgaande mail en afspraken staat dat je 10 minuten voor aanvang op het PVC terrein mag komen en liever niet eerder. Dat geldt voor trainingen, bij wedstrijden mag een team max 30 minuten voor de wedstrijd het terrein betreden.
  Waterzak, bidon
  - Iedereen neemt zijn eigen bidon mee, waterzak: na gebruik de spons met zeep reinigen
  Vervoer bij uitwedstrijden
  - Vervoer bij uitwedstrijden: Mag wel, ook als je geen huishouden vormt. Je kunt in de auto zitten met mensen uit een ander huishouden. Dan is het advies een mondkapje te dragen. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen. Ook als zij niet tot hetzelfde huishouden horen. Het advies is een niet-medisch mondkapje te dragen als je in een auto rijdt met mensen die niet tot jouw huishouden horen. In een auto kan 1,5 meter afstand houden niet altijd. Als je alleen rijdt of met mensen uit je eigen huishouden geldt dit advies niet. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
  Kantine
  - Bij binnenkomst de handen ontsmetten en het registratie formulier invullen.
  - Het is verplicht om aan een tafel te zitten, staan mag niet.
  - Er zijn geen plaatsen aan de bar, dus blijf ook niet aan de bar hangen.
  - Wordt het te druk in de kantine, dan zullen we deze ontruimen
  Uit spelen
  - We hebben noch zicht noch verantwoordelijkheid over hoe het bij onze tegenstanders is geregeld. We kunnen hier dan ook geen vragen over beantwoorden. Neem bij twijfel of vragen contact op met de betreffende vereniging. Publiek
  - We mogen maximaal 250 personen op het sportpark hebben. Daar zullen we niet zo snel aan komen. Iedereen moet wel de afspraken en regels opvolgen. Deze kun je nalezen op https://www.pvcvoetbal.nl/afspraken-en-regels/.

  Spreek elkaar ook aan op de afspraken en regels die we samen hebben afgesproken! Er lopen in het weekend wel handhavers rond, maar die zien niet alles en kunnen ook niet overal tegelijk zijn.
  Dus ook hier kunnen we alleen samen ervoor zorgen dat we het sportpark kunnen blijven gebruiken binnen de gestelde afspraken en regels.
  Als het ons niet samen lukt, dan moeten we helaas terug naar de situatie dat we alleen trainen. En dat zou zonde zijn!

  Voor nu weer veel plezier op ons mooie sportpark en vast veel dank voor jullie medewerking.

  Met sportieve groet,

  De Commissie corona

   

 • Corona update van 24 augustus 2020

  Zoals bekend zijn we helaas nog niet van Corona verlost. Positief is wel dat we weer wedstrijden tegen andere verenigingen mogen spelen.
  Ook hier geldt een aantal regels. De meeste regels van voor de vakantie blijven gehandhaafd (kijk op: https://www.pvcvoetbal.nl/afspraken-en-regels/).
  De belangrijkste regel is en blijft: HOUD 1,5 meter AFSTAND!

  Verder is er een aantal veranderingen:
  - Routing op het park:Iedereen dient, i.v.m. de opstart van tennis, weer via de Cervanteslaan het park te betreden: dus zowel voor de trainingen als de wedstrijden. De tegenstanders komen wel via de Kanaalweg het park op.
  - Daar waar pijlen en markeringen staan dien je deze te volgen.
  - De kantine kan alleen via de voorkant van het paviljoen betreden worden (hier is een aparte routing voor), de uitgang is via de trap naar het pleintje voor veld 1.
  - Voor de trainingen hebben we geen handhavers meer nodig, voor de wedstrijddagen wel: hier zal deze week een rooster voor opgesteld worden. Je krijgt per team een tijdslot door.
  - Op de trainingsdagen zijn de kleedkamers gesloten. Je kleedt je dus thuis om en doucht ook thuis.
  - Voor wedstrijden gelden de volgende regels:
  => Jeugd tot 18 jaar: mag gezamenlijk omkleden en douchen. Er mogen geen volwassenen in de kleedkamer, dus bv. voor/nabesprekingen kunnen niet in de kleedkamer.
  => 18 jaar en ouder: ook in de kleedkamer geldt 1,5m afstand houden. Jullie zullen dus om beurten moeten omkleden en douchen.
  Deze regels zijn heel belangrijk. We hebben vorig seizoen gezien dat we met z'n allen in staat zijn om coronaregels netjes na te leven. Dat houden we graag vast, samen tegen corona!

  Samen sterk!
  PVC is blij met haar leden en daarom hebben we als presentje voor alle leden een PVC-bidon laten maken.
  De meeste bidons zijn per team uitgedeeld aan het eind van het seizoen, maar als jouw team deze nog niet heeft ontvangen dan laat het dan weten via een email aan materiaal@pvcvoetbal.nl.

  Verder wat huishoudelijke mededelingen:
  1. Zoals bij de startbijeenkomsten voor de vakantie al aangegeven, krijgt elk team een ballenzak met ballen. Bij ontvangst van de ballen wordt ook een bruikleenovereenkomst getekend. Ieder team een eigen ballenzak is mooi, maar het is ook belangrijk dat we daarbij afspraken maken over gebruik, verlies, beschadiging, misbruik en de consequenties. Dat klinkt wat streng, maar valt bij normaal gebruik allemaal best mee. Als je de materialen, die je aan het begin van het seizoen krijgt, aan het eind van het seizoen weer in goede staat inlevert, is er niks aan de hand.
  Bij de eerste training kan de trainer de spullen en lockercode in een van de kleedkamers op komen halen en de gebruikersovereenkomst tekenen. Aan het einde van de training stop je alle spullen in de toegewezen locker.
  De jeugdselectie teams zullen op dat moment ook de tas met tenues uitgereikt krijgen.
  2. De KNVB heeft een app ontwikkeld: Voetlab. Meer hierover vind je op http://www.voetlab.com. Het is een manier om trainingen aan te bieden, waarbij spelers zich kunnen aansluiten. Leuk als je een keer een extra vrije training organiseert. Mogelijk gaan we in de toekomst wat meer met deze app doen, maar vooralsnog hebben we alle standaard trainingen gewoon ingepland en is het beleid van de club dat spelers op de training aanwezig zijn en zich bij de trainers afmelden als ze een keer niet kunnen. Daarvoor hebben we deze app dus niet nodig.
  3. De KNVB zit niet stil. Ze hebben een webinar ontwikkeld speciaal voor de coronatijd:
  https://www.knvb.nl/webinars_event/121/een-verantwoorde-trainingsopbouw-in-coronatijd ben je benieuwd, neem er dan even de tijd voor.

  Last but not least: we zijn blij dat we weer kunnen starten. Samen maken we er weer een spetterend seizoen van!

  Veel plezier allemaal!

  Met sportieve groet,

  De materiaal, technische en corona commissies

 • Corona update 28 juni 2020

  Beste PVC-ers,

  Dit is de laatste corona-update van dit seizoen! Het is een iets langere mail, maar gericht aan jullie allemaal: jeugd, senioren, nieuwe leden en alle andere fans van PVC!
  Graag willen we jullie allemaal bedanken voor je inzet en opstelling in de afgelopen weken. We hebben er samen voor gezorgd dat we, binnen de gestelde regels, weer lekker op de velden konden voetballen.
  Super gedaan allemaal!

  Deze week zijn er weer wat versoepelingen aangekondigd. Per 1 juli zijn dit de belangrijkste:
  - Ouders mogen weer het sportpark op, als ze maar 1,5 meter afstand en zich aan de algemeen geldende corona regels houden.
  - De senioren mogen ook weer 'gewoon' met hun team trainen en partijtjes spelen. De restricties binnen de teams op het veld zijn vervallen. Tussen verenigingen blijven de restricties wel bestaan.
  - Vanaf 5 juli mag iedereen weer via de Kanaalweg het sportpark betreden. De ingang aan de Cervanteslaan is vanaf dan gesloten.
  - Vanaf woensdag 1 juli hoeven we niet meer met handhavers te werken. Wel zullen we op 4 en 11 juli hulp vragen om deze dagen goed te laten verlopen.
  - De trainingen hoeven niet meer met 2 trainers/begeleiders gegeven te worden (het mag natuurlijk wel :-).
  Vanaf 1 juli werken we dus met een aangepast protocol. Lees alle regels op onze website: https://www.pvcvoetbal.nl/afspraken-en-regels/

  We willen jullie nog een keer de belangrijkste datums onder de aandacht brengen:
  29 juni tot en met 3 juli: laatste normale trainingsweek , inleveren materialen
  1 juli: avond Informatiebijeenkomsten seizoen 2020/2021; JO9, JO10, JO11
  4 en 11 juli: trainingsmomenten per leeftijd, om te kunnen trainen in de nieuwe teamindeling, of om partijtjes te spelen binnen 1 leeftijdsgroep volgens nieuwe teamindeling. Zie voor de planning HET ROOSTER
  5 juli: Open training JO6, om nieuwe leden te werven. Ook de ouders zijn welkom op het park met inachtneming van de corona regels
  5 juli, 11.30: Informatiebijeenkomst seizoen 2020/2021: JO8
  8 juli, avond: Informatiebijeenkomst seizoen 2020/2021: JO12, JO13 , JO14 , JO15
  24 augustus: Start trainingen (voor deze start zullen de veldindeling en de materialen geregeld zijn)
  Meer informatie over deze bijeenkomsten, de start van het seizoen en de indeling voor volgend seizoen volgt per mail vanuit PVC.
  LET OP: Voor het moment van de informatiebijeenkomst moet je dus uitgaan van het team waar je VOLGEND seizoen in zit!
  De teams van JO16, JO17 en JO19 kunnen zelf bepalen of en wanneer ze een informatiebijeenkomst houden.
  De corona commissie heeft geen kennis van de indelingen. Die worden verzorgd door de technische commissie.

  Inleveren materialen
  Iedereen levert de geleende materialen (bv. hoedjes en hesjes) na de laatste training met het team van dit seizoen, en in elk geval vóór 4 juli, in bij de corona coördinator op het sportpark. De JO6 en JO7 leveren de materialen na de laatste training op 12 juli in.
  Voor de trainingsmomenten met de nieuwe teams op 4 en 11 juli zullen op dat moment materialen ter beschikking worden gesteld.

  Trainingen tussen 6 en 10 juli
  Wil je, naast de ingeplande momenten op 4 en 11 juli, met het nieuwe team in de week van 6 tot en met 10 juli trainen, dan stuurt de trainer of begeleider een mail met een verzoek naar corona@pvcvoetbal.nl. De commissie zal dan kijken of dit lukt en zo ja, wanneer.

  Doortrainen tussen 12 juli en 24 augustus
  Als je met je team door wilt trainen in de zomerweken dan kun je dit aangeven bij het bestuur, via bestuur@pvcvoetbal.nl. Vermeld daarin de naam van het team, de contactpersoon, zijn/haar 06-nummer en e-mail adres. Zij zullen jullie een vast tijdslot in de week toekennen. Dit is een regel vanuit de gemeente. We vragen je dan ook om je aan dit tijdslot te houden en niet op de bonnefooi naar het park te komen. Ook tijdens deze trainingen moet iedereen zich houden aan de regels uit het protocol!

  Start seizoen
  We kunnen nu helaas nog niet voorspellen hoe het gaat lopen met corona en mogelijke versoepelingen of stappen terug voor de start van het nieuwe seizoen. Wij gaan er vanuit dat we in augustus nog met dezelfde afspraken werken als nu. Dus ook dan is de inzet van ouders naar alle waarschijnlijkheid nog hard nodig!

  JO6 : nieuwe leden
  We hebben nog plek voor de jongsten (5 en 6 jaar) onder ons. Dus zegt het voort! Op zondag 5 juli van 09:30 - 10:30 organiseren we een proeftraining. Dus ken je kinderen die graag willen voetballen, dan zijn ze, samen met hun ouders, van harte welkom om een keer te proeven hoe leuk het is om bij PVC te voetballen! Alle spelertjes die willen komen kunnen zich aanmelden (naam en geboortedatum) via proeftraining@pvcvoetbal.nl. Dit kan tot 2 juli.
  Kan je nou 5 juli niet komen, stuur dan toch een mail. Dan zorgen wij dat je op een ander moment een keertje mee kunt doen.

  We wensen jullie veel plezier op het veld de laatste weken! Hou je mailbox goed in de gaten voor updates over de genoemde onderwerpen.

  Heb je een vraag, wens of suggestie laat het ons dan weten via: corona@pvcvoetbal.nl.

  Als laatste willen we jullie allemaal een mooie en gezonde zomervakantie toewensen, tot eind augustus!

  Met sportieve groet,

  De commissie corona

   

 • Corona update 13 juni 2020

  Beste PVC-ers,

  Ook in tijden van corona gaan we richting het einde van het voetbalseizoen.
  Dit brengt een hoop afronding, werk, afscheid, nieuwe contacten en vooruitkijken met zich mee.
  In deze update willen we jullie op de hoogte brengen van datums en andere informatie.

  Als eerste een aantal datums:
  29 juni tot en met 3 juli : laatste normale trainingsweek , inleveren materialen
  1 juli : avond Informatiebijeenkomsten seizoen 2020/2021; JO9, JO10, JO11
  4 en 11 juli : trainingsmomenten per leeftijd, om te kunnen trainen in de nieuwe teamindeling, of om partijtjes te spelen binnen 1 leeftijdsgroep volgens nieuwe teamindeling.Zie voor de planning HET ROOSTER
  5 juli : Open training JO6, om nieuwe leden te werven
  5 juli, 11.30 : Informatiebijeenkomst seizoen 2020/2021: JO8
  8 juli, avond : Informatiebijeenkomst seizoen 2020/2021: JO12, JO13 , JO14 , JO15
  24 augustus : Start trainingen (voor deze start zullen de veldindeling en de materialen geregeld zijn)
  Meer informatie over deze bijeenkomsten en de indeling voor volgend seizoen volgt per mail vanuit PVC.
  LET OP: Voor het moment van de informatiebijeenkomst moet je dus uitgaan van het team waar je VOLGEND seizoen in zit!
  De teams van JO16, JO17 en JO19 kunnen zelf bepalen of en wanneer ze een informatiebijeenkomst houden.
  De corona commissie heeft geen kennis van de indelingen. Die worden verzorgd door de technische commissie.

  Inleveren materialen
  Iedereen levert de geleende materialen (bv. hoedjes en hesjes) na de laatste training met het team van dit seizoen, en in elk geval vóór 4 juli, in bij de corona coördinator op het sportpark.
  Voor de trainingsmomenten met de nieuwe teams op 4 en 11 juli zullen op dat moment materialen ter beschikking worden gesteld.

  Trainingen tussen 6 en 10 juli
  Wil je, naast de ingeplande momenten op 4 en 11 juli, met het nieuwe team in de week van 6 tot en met 10 juli trainen, dan stuurt de trainer of begeleider een mail met een verzoek naar corona@pvcvoetbal.nl. De commissie zal dan kijken of dit lukt en zo ja, wanneer.

  Start seizoen
  We kunnen nu helaas nog niet voorspellen hoe het gaat lopen met Corona en mogelijke versoepelingen voor de start van het nieuwe seizoen. Wij gaan er vanuit dat we in augustus nog met dezelfde afspraken werken als nu. Dus ook dan is de inzet van ouders in alle waarschijnlijkheid nog hard nodig!

  JO6 : nieuwe leden
  We hebben nog plek voor de jongsten (5 en 6 jaar) onder ons. Dus zegt het voort! Op zondag 5 juli van 09:30 - 10:30 organiseren we een proeftraining. Dus ken je kinderen die graag willen voetballen, dan zijn ze van harte welkom om een keer te proeven hoe leuk het is om bij PVC te voetballen! Alle spelertjes die willen komen kunnen zich aanmelden (naam en geboortedatum) via proeftraining@pvcvoetbal.nl. Dit kan tot 2 juli.
  Kan je nou 5 juli niet komen, stuur dan toch een mail. Dan zorgen wij dat je op een ander moment een keertje mee kunt doen.

  We wensen jullie veel plezier op het veld de laatste weken! Hou je mailbox goed in de gaten voor updates over de genoemde onderwerpen.

  Heb je een vraag, wens of suggestie laat het ons dan weten via: corona@pvcvoetbal.nl.

  Met sportieve groet,

  De commissie corona

   

 • Corona update 31 mei 2020

  Hi PVC-ers,

  Ook deze week hebben we lekker gevoetbald!

  En we zetten weer een aantal leuke stappen komende week (vanaf dinsdag, maandag is het park gesloten ivm Pinksteren):
  - Een aantal jeugdteams gaat weer twee keer in de week trainen
  - De spelers van de JO13 tot en met JO18 mogen op het veld (dus niet daarbuiten!) de 1,5m regel loslaten (de trainers/begeleiders dus niet)
  Mooie stappen, maar dit betekent ook dat de drukte op het park weer verder toeneemt… en we elkaar dus nog steeds houden aan de regels!
  Ook de doelen zullen weer wat meer gedeeld moeten worden, dus hou daar ook rekening mee. Spreek dit zo nodig even onderling af met de teams die tegelijk met jouw team trainen.

  Alle regels en afspraken, behalve zoals hierboven aangegeven, blijven hetzelfde. Wel zo makkelijk ��

  Het ROOSTER is, met het twee keer trainen, veranderd. Kijk HIER dus goed op, zodat je weet wanneer je kunt trainen en wanneer jullie team een handhaver moet leveren.

  Volgende week zullen we jullie op de hoogte brengen van de datums rond de zomervakantie: wanneer stoppen we met trainen en wanneer beginnen we weer.

  Voor vragen, opmerkingen en goede suggesties zijn we uiteraard te bereiken via: corona@pvcvoetbal.nl.

  We wensen jullie weer een fijne (voetbal)week!

  Met sportieve groet,

  De commissie corona

 • Corona update 26 mei 2020

  Hi PVC-ers,

  Hierbij weer even een update vanuit de commissie corona.

  We kunnen het kort houden deze week en dat is dankzij jullie.
  Het gaat goed op het sportpark, iedereen is weer aan het trainen!
  Uiteraard zijn er hier en daar wat opstartpuntjes en is het voor de een wat lastiger wennen om aan de regels te voldoen dan de ander.
  Maar we houden elkaar op een positieve manier bij de les, wat heel goed werkt. En daar zijn we trots op.

  Het gaat zo goed dat we willen gaan kijken of er teams naar 2 keer trainen kunnen gaan.
  Ook hier gaan we weer stapsgewijs te werk, te beginnen met de jeugdteams (tot en met JO18).

  VRAAG jeugd-trainers/begeleiders: Als jouw team in de normale situatie twee keer traint en jullie willen en kunnen nu ook een tweede keer per week trainen, stuur dan uiterlijk a.s. vrijdag een mail naar corona@pvcvoetbal.nl.
  Voor deze tweede keer trainen gelden dezelfde regels en afspraken als voor de eerste training, hou daar dus rekening mee!
  Belangrijkste is dat er dus ook voor deze tweede training één (tot en met JO12) of twee (JO13 tot en met JO18) trainers/begeleiders zijn en er (indien nodig) een handhaver ingeroosterd kan worden.

  Na vrijdag kijkt de commissie hoe we de veldverdeling zullen aanpassen en waar voor de teams een tweede trainingsmoment ingepland kan worden.
  Indien er meer teams aanmelden dan er veldcapaciteit is, dan zullen we hier een passende oplossing voor zoeken.

  Veel plezier weer!

  Groeten,

  De commissie corona.

 • Corona update 17 mei 2020

  Beste PVC-ers,

  We kijken weer met trots en plezier terug op een mooie week met meer teams, die aan het voetballen zijn!
  Iedereen doet heel goed zijn best om alles goed en volgens de regels te laten verlopen, daar willen we jullie hartelijk voor danken.
  Ook houden alle teams zich aan het schema voor de handhavers. Dat maakt dat we zo lekker en relaxed op ons mooie park kunnen trainen.

  Daarom hebben we, in overleg met het bestuur, besloten om ook alle senioren teams vanaf aankomende week te gaan laten trainen.
  Echt een hele prestatie van iedereen, binnen een paar weken hebben we iedereen weer op het veld. Super!
  In het rooster kunnen jullie terugvinden wanneer je kunt trainen:ROOSTER
  Kijk voor alle afspraken en regels
  LET OP: donderdag 21 mei (Hemelvaart) en zondag 31 mei en maandag 1 juni (Pinksteren) is het sportpark voor iedereen gesloten.

  Ook deze week willen we jullie graag op een aantal punten wijzen:
  - Spelers komen maximaal 10 minuten van tevoren aan op de Cervanteslaan en gaan direct na de training weer naar huis
  - Ouders mogen helaas nog steeds niet het park op en mogen ook niet langs de hekken blijven staan kijken, zij gaan direct weer naar huis.
  - Tennis start ook weer op, dus voor voetbal blijft de Kanaalweg gesloten, kom dus altijd via de Cervanteslaan het sportpark op.
  - Elk team heeft een vast tijdsblok in het rooster. Hou je hier aan en laat het niet uitlopen en/of samengaan met een ander team.
  - Houdt in alle gevallen 1,5m afstand tot iedereen, die ouder is dan 12 jaar.

  Voor de trainers:
  - Bereid je training goed voor! We hebben gezien dat dit erg helpt in de dynamiek en vlot verloop van de training.
  - Kom ruim op tijd, zodat je de eerste oefening klaar hebt staan als de spelers het veld op mogen.
  - Je kunt hier kijken voor tips en trucs voor een 1,5 meter training:
  o https://rinus.knvb.nl/info/32593/15-meter-oefeningen-en-trainingen
  o https://www.decompletetechniek.nl/news/332 
  o https://www.yoursportplanner.com/oefeningen/voetbal/1,5%20meter/
  o https://www.volkskrant.nl/sport/voetbaltraining-op-1-5-meter-afstand-oefenvormen-genoeg~bbd47b14/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
  o https://www.voetbaltotaal.net/1-5-meter-training/
  o https://www.youtube.com/watch?v=0M4_l3yOl3k


  VRAAG: Heb je zelf een leuke oefening, tip of website geef dit dan door aan corona@pvcvoetbal.nl. Wij zullen dit verzamelen op een website pagina, zodat iedereen er plezier van heeft.
  - Neem als trainer zo min mogelijk ballen in je handen, gebruik alleen je voeten (goed voorbeeld doet goed volgen!)
  - De trainer ruimt na de training de hoedjes op. Doe dit niet samen met de spelers zodat jij de enige bent die de hoedjes aanraakt.
  - Het licht op de velden kan op dit moment nog niet aan. Als dit tot problemen leidt, dan moeten we in overleg een oplossing gaan zoeken.
  - Trainers die voor de eerste keer training geven krijgen voor de aanvang van de training een setje hoedjes uitgereikt van de coordinator. Ballen nemen de spelers zelf mee.

  We wensen iedereen weer een hele fijne en zonnige week toe.
  We gaan er samen weer voor zorgen dat het een mooie week wordt.

  Heb je een vraag, opmerking, zorg of wil je iets anders delen stuur dan een mail naar corona@pvcvoetbal.nl.

  Met sportieve 1,5m groet,

  De commissie corona

   

 • Corona update 10 mei 2020

  Deze week gaan we het aantal teams uitbreiden! Dat betekent dat er meer mensen op het park zijn en we dus nog meer als vorige week samen moeten zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat we met plezier en veiligheid kunnen trainen.
  Kijk voor alle regels op: https://www.pvcvoetbal.nl/afspraken-en-regels/.

  JO13 tot en met JO17
  Afgelopen woensdag is een proeftraining geweest met trainers Bart en Kostas en hun team J017-2, waarvoor veel dank!
  Met het nodige denkwerk, voorbereiding en aandacht is het gelukt en is deze training positief verlopen.
  De teams van J013 tot en met J017 mogen deze week dus starten met trainen. De JO19 en de senioren teams stromen vanaf 18 mei in.

  Hierbij een aantal voorwaarden waaronder dat kan en tips voor de voorbereiding van een 1,5m afstand training.
  Voorwaarden:
  - 1 team op 1 veld
  - Neem je eigen bal en bidon mee naar de training!
  - Twee trainers / begeleiders verplicht
  - (Ruim) op tijd oefeningen uitzetten (minimaal kwartier ervoor uittrekken!)
  - 45 tot 60 minuten trainen, langer mag niet in verband met in- en uitloop teams.
  - 1,5 meter afstand tussen de spelers en dus ook trainer-spelers, trainer-trainer
  - Pas als de trainer het zegt mogen de spelers het veld opkomen, daarvoor op de stippen buiten veld wachten.
  - Volgens het schema in het rooster levert het team een handhaver
  - Er zijn veel hoedjes nodig voor het uitzetten van het veld en staplekken spelers (deze krijg je bij de eerste training in bruikleen per team)
  - Alle teamleden lezen de regels (zie link bovenin de mail) en voorwaarden voordat ze de eerste keer komen trainen, zodat ze goed voorbereid het veld op komen!


  Tips voor opzetten van en training:
  - Tijdens de eerste trainingen de spelers begeleiden bij het fietsen stallen en naar de juiste wachtplek lopen. Ook na de training meelopen tot het hek.
  - De warming up uitzetten naast elkaar ipv achter elkaar. Hoedjes 3 meter uit elkaar, dan kun je er trainer nog (net) tussendoor lopen.
  - Op de Rinus- app van de KNVB staan trainingstips. Dit kan helpen om 1,5 meter oefeningen uit te zoeken:
  https://rinus.knvb.nl/info/32593/15-meter-oefeningen-en-trainingen
  - Gebruik liever geen hesjes, laat de jongens t-shirts in een bepaalde kleur meenemen, dan kun je ze indien gewenst toch in 'teams' indelen.

  Trainingsschema en Handhavers (het rooster):
  Hier kun je zien op welke dag en tijd jouw team traint:
  https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSkXe5gZ6za0hJaW2rYBoNWlxpEftdCw2kKaLfVcc4TZ7EkV5gfmtqzEzUDxsJqTw/pubhtml

  Het was een hele puzzel, dus er is moeilijk in te schuiven. Alleen als het echt niet lukt, stuur dan een mail, dan kijken we of we iets kunnen regelen.
  Onder de schema's staat wanneer en op welke tijd jouw team een handhaver moet aanleveren. Deze handhaver is noodzakelijk voor de voortgang van de trainingen.
  Dus: geen handhaver, betekent niet trainen!

  De meeste teams hebben aangegeven weer lekker te komen trainen! Als je team niet komt, wil je ons dat dan even laten weten via corona@pvcvoetbal.nl?

  Heel veel plezier op het veld!
  We gaan er samen weer voor zorgen dat het een mooie week wordt.

  Met sportieve 1,5m groet,

  De commissie corona

 • Corona update 8 mei 2020

  Beste PVC-ers,

  We zijn weer een aantal stappen verder gekomen deze week!
  Om te testen hoe een training er voor de JO13 tm JO18 uit kan zien, hebben we deze week een proeftraining gedaan met de spelers van JO17-2. Wat komt er allemaal kijken bij een 1,5m training? We hebben een hoop inzichten opgedaan.
  Dat betekent dat we volgende week (vanaf 11 mei) ook gaan starten met 1 keer per week trainen voor de JO13 tot en met JO18. Hoe leuk is dat!
  Dit weekend gaan we het rooster, de regels en voorbereidingen bij elkaar leggen. Het wordt nog even puzzelen met de tijden, deze kunnen dus hier en daar afwijken van de normale trainingstijden.
  Dit weekend zullen we jullie een mail sturen hoe het er in de praktijk zal uitzien, dus hou je mailbox in de gaten.

  Zoals gezegd levert elk team, volgens de indeling in het rooster, handhavers. Daarnaast hebben we ook nog een aantal coördinatoren nodig. De coördinator is het centrale aanspreekpunt en verantwoordelijke op het sportpark. Een belangrijke taak dus, waar we niet zonder kunnen!
  VRAAG: Wie wil er helpen en meedraaien in de groep met coördinatoren?

  Volgende week gaan we dan kijken naar hoe we de JO19 en de senioren kunnen gaan inpassen, zodat ook zij 1 keer per week kunnen gaan trainen. We hopen dat zij vanaf 18 mei kunnen instromen.
  Graag willen we van deze teams horen of ze willen gaan trainen.
  VRAAG: Kan de leider of trainer van elk team (JO19 en senioren) een mail sturen naar corona@pvcvoetbal.nl om aan te geven of het team wil starten met trainen?

  We zijn blij dat we ook deze week weer mooie stappen hebben kunnen maken.
  We beseffen dat het van jullie het nodige geduld vraagt. Hou nog even vol, samen maken we er het beste van!

  Met sportieve en zonnige groet,

  De commissie corona

 • Corona update 5 mei 2020

  Beste leden,

  De eerste trainingen zijn geweest en we hebben alweer veel enthousiaste spelers en trainers op de velden gezien.
  Dat geeft ons veel plezier en energie om dit samen met jullie voort te zetten en uit te breiden!
  We zijn continue in overleg met de Gemeente Utrecht en SportUtrecht om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk en binnen de regels verloopt.

  JO13 tot en met JO18
  Op dit moment zijn we druk bezig om te kijken hoe we de leeftijdscategorieën JO13 tot en met JO18 ook weer kunnen laten trainen.
  De voorbereidingen zijn al een aardig eind gevorderd en het ziet er naar uit dat we vanaf de week van 11 mei van start kunnen gaan.
  We hebben de trainers van alle teams inmiddels gebeld om op te halen wat jullie hiervan vinden en te vertellen welke voorwaarden er gesteld worden. Ook daar veel enthousiasme!
  De belangrijkste aanvullende regels zullen zijn:
  - Het belangrijkste element is de 1,5 meter afstand. Hier zal strikt op gelet worden, ook op het veld!
  - Bij elke training zijn 2 personen (1 trainer en een begeleider of 2 trainers) aanwezig bij de spelers op het veld.
  - Naast deze 2 personen levert elk team ook op tijden een handhaver volgens het ROOSTER.
  - Dit vergt extra inspanning van de trainers, hier kunnen we jullie uiteraard met ideeen en voorbeelden ondersteunen.
  Kijk voor alle regels op: REGELS.

  De JO19 en senioren teams moeten zoals gezegd nog wat langer geduld hebben.

  Herhaling regels
  We doen het heel goed! Het is even wennen al die nieuwe regels, maar het gaat over het algemeen heel goed.
  Voor alle zekerheid nog even een paar van de belangrijkste regels:
  - Zorg ervoor dat de spelers MAX 10 MINUTEN voor de training aanwezig zijn, NIET EERDER.
  Op deze manier zorgen we ervoor dat de wisselingen rustig en zonder chaos verlopen.
  - Voor het rooster van de trainingen kijk je hier: ROOSTER
  - De keepers mogen hun handschoenen NIET DELEN. Je keept dus met je eigen handschoenen of met blote handen.
  - Op het park zijn looppaden met 1 richting gemaakt en per veld vakken waar je voor de training moet wachten. Iedereen op het park moet zich daaraan houden.
  - Ouders/verzorgers/begeleiders worden niet toegelaten op het sportpark en dienen na het brengen en bij het ophalen direct weer naar huis te gaan.
  - Spelers en trainers blijven niet hangen na de training maar gaan direct naar huis na de training

  Ballen Iedereen neemt zijn/haar eigen bal mee van huis. We hebben gezien dat de kwaliteit van de ballen nogal uiteenloopt. Het bestuur is aan het uitzoeken of we van onze leverancier ballen met een mooie korting kunnen aanschaffen. Hierover houden we jullie uiteraard op de hoogte!

  Het is erg mooi en leuk te zien dat we samen weer leven in de trainingen blazen. Als we samen voor het naleven van de regels zorgen, dan kunnen we snel weer meer trainingen inplannen.
  We wensen jullie de komende week weer veel plezier op de training!

  We rekenen dan ook graag weer op jullie steun en support.
  Heb je een vraag, opmerking, zorg of wil je iets anders delen stuur dan een mail naar corona@pvcvoetbal.nl.

  Tot snel op het sportpark!

  Met sportieve groet,

  Namens het bestuur,

  De commissie corona
  Roos, Regine, Nannie, Yassin, Mohamed, Meindert en Aldert

 • Corona update 27 april 2020

  We zijn heel blij dat we weer kunnen trainen. We kunnen dit voor elkaar krijgen als we dit samen doen. Dit lukt als iedereen meewerkt en zich aan de afspraken houdt, die we hier uitleggen. Hoewel ze soms streng en strikt lijken is het alleen om de maximale veiligheid te kunnen waarborgen. Alleen zo kunnen we weer lekker trainen en plezier hebben op het veld!

  Wie mogen er trainen:

  • Alle spelers van teams tot en met de JO12, met de volgende uitzonderingen:
   • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 C°)
   • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.
   • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.

  Er is een rooster voor de teams, de handhavers en de veldindeling. Klik hier: ROOSTER/INDELING

  Om alles goed te laten verlopen, moet iedereen zich aan een aantal afspraken houden. Lees deze goed door want ze zijn belangrijk!
  Als een team, handhavers, spelers of hun begeleiders zich niet aan de afspraken houden, dan zal het bestuur na één waarschuwing direct overgaan tot uitsluiting van het hele team. Dat laten we ons natuurlijk samen niet gebeuren!

  Dus, houd je aan de afspraken! Je kunt alle afspraken hier vinden: AFSPRAKEN/REGELS

  Iedereen komt het sportpark binnen via de Cervanteslaan. De ingang aan de Kanaalweg is gesloten. Hier kun je dus ook geen fietsen of auto’s parkeren. Het gebouw is helemaal gesloten.

   

  Heb je een vraag, idee of wil je wat anders delen, stuur dan een mail naar: corona@pvcvoetbal.nl

 • Corona update 26 april 2020

  Er is in een aantal dagen veel gebeurd. Naar aanleiding van de eerste mail vanuit het bestuur van afgelopen vrijdag zijn er aardig wat vragen, adviezen en zorgen naar boven gekomen.

  Hierop is er dit weekend een corona commissie in het leven geroepen om op deze zeer korte termijn voor elkaar te krijgen dat we de trainingen voor een deel van onze leden kunnen herstarten.

  Na de vele overleggen, planningen, inzichten en beslissingen hebben we besloten niet te hard en te groot van stapel te lopen.

  Het volgende is besloten:

  • De welpen en jeugd tot en met de JO12 zullen vanaf woensdag 29 april één keer per week kunnen gaan trainen
  • Om de groepen te spreiden volgt komende dinsdag een schema met de trainingsdag en tijd voor deze teams
  • Alle jeugd en senioren teams vanaf de JO13 zullen tot nader order nog niet mogen trainen

  We begrijpen dat dit voor de tweede groep een teleurstelling is. We hopen uiteraard dat we met nieuwe inzichten en overleg in de komende tijd zo snel mogelijk kunnen gaan uitbreiden naar meer leeftijdscategorieën. Hiervan zullen we jullie uiteraard tijdig op de hoogte brengen.

  Voor nu wensen we jullie een zonnige k(w)oningsdag.

  Mede namens het bestuur,

  De corona commissie 

  p.s heb je een vraag, opmerking of iets anders dat je wilt delen, stuur dan een mail naar: corona@pvcvoetbal.nl

 • Corona update 24 april 2020

  Op dinsdag 21 april zijn door premier Mark Rutte aanpassingenin de corona maatregelenaangekondigd, die ook weer wat ruimte creëren voor het sporten bij PVC Voetbal. Met kleine stapjes kunnen we weer opstarten, maar nog niet voor iedereen en zeker nog niet op volle kracht. In dit bericht brengen we je op de hoogte hoe we de zaken gaan aanpakken.

  Ook zoeken we:

  • meedenkers voor de activiteiten voor de leeftijdsgroep van JO14-JO19.
  • enkele begeleiders voor de handhaving van de regels op trainingsdagen.

  Hiervoor aanmelden kan via teamcoordinatoren@pvcvoetbal.nl

  Vooropgesteld blijven we strikt de regelgevingen van het RIVMKNVB en de Gemeente Utrecht volgen. Zo kan het dus voorkomen dat niet alles precies verloopt zoals in de media wordt aangekondigd (we hebben bijvoorbeeld eerst toestemming van de Gemeente nodig voordat we gebruik kunnen maken van de velden).

  Verder is het een feit dat we de huidige afstands- en samenscholings-regels bijna onmogelijk kunnen handhaven via onze reguliere ingang aan de Kanaalweg. Daarom zullen we tijdelijk de ingang gebruiken aan de Cervanteslaan.

  We zetten de nieuwe afspraken per leeftijdsgroep voor je op een rij:

  • Jongste jeugdteams t/m JO13

  Vanaf 29 april mogen deze teams weer trainen, daar zijn we blij mee!

  De jeugd t/m 13 jaar hoeft niet de 1,5 meter afstand aan te houden en kan dus gewoon lekker voetballen.

  Hierbij gelden wel de volgende regels:

  • Alleen kinderen t/m JO13, trainers en handhavers mogen het sportpark betreden.

  (er is dus geen ruimte voor toeschouwers op het sportpark. Hoe gezellig ook, het mag niet, dus doe het niet! PVC riskeert hoge boetes als mensen zich niet aan deze regel houden, dus werk mee);

  • Brengen/halenmag tot aan het hek (Cervanteslaan); laat kinderen die alleen mogen fietsen alleen komen en anders zoveel mogelijk samen fietsen;
  • Kom je naar het sportpark,houd dan altijd 1,5 meter afstand in acht(het zal druk zijn rond start en afloop trainingen) en blijf niet ‘hangen’;
  • Kleedkamers en kantine blijven dicht(dus thuis douchen en naar de wc, en neem een gevulde bidon mee);
  • Materiaal: elk kind neemt een eigen bal mee. Er zijn beperkt materialen beschikbaar voor trainers: deze worden geplaatst in Kleedkamer 7 (omdat het in de materiaalopslag lastig is 1,5 meter afstand te houden). Er is een roulatiesysteem voor de sleutel van kleedkamer 7. Trainers die nog geen toegang hebben, kunnen hierover mailen naar materialen@pvcvoetbal.nl;
  • De trainingsdagen/tijden en veldverdeling blijven zoals ze waren voor de lockdown;
  • De doeltjes etc. mogen na de laatste trainingen niet op het veld achter blijven. Deze moeten weer buiten het veld langs het hek opgesteld worden;
  • De competitie wordt niet hervat, er zijn dus geen officiële wedstrijden en ook oefenwedstrijden tegen andere clubs zijn niet toegestaan.

  Graag ontvangen we van elk team bericht of zij weer gaan trainen via teamcoordinatoren@pvcvoetbal.nl.

  We gaan er vanuit dat alle teams graag weer willen trainen, maar als er trainers zijn die zich daar niet comfortabel bij voelen, dan dit ook graag even melden via dit mailadres.

  • Jeugdteams JO14 t/m JO19

  Vanaf 29 april mogen ook deze teams weer trainen, maar zij moeten daarbij wél op 1,5 meter afstand van elkaar blijven. Dat is geen eenvoudige opgave voor een contactsport.

  We hebben nog geen besluit genomen over hoe we hiermee omgaan: we willen dit graag in overleg met de trainers van deze groepen bepalen. Heeft het zin om de trainingen te hervatten en zo ja, in welke vorm?

  Ben je betrokken bij één van deze teams en wil je hierover meedenken, stuur dan per direct een mailtje naar teamcoordinatoren@pvcvoetbal.nl.

  • Senioren etc

  Helaas blijven voor deze leeftijdsgroepen de maatregelen ongewijzigd en mag er voorlopig nog niet getraind worden.

  Per 19 mei worden vanuit Den Haag weer nieuwe richtlijnen verwacht over de corona maatregelen. We hopen dat er dan weer meer mogelijkheden komen voor het voetbal. We houden jullie op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heb je tussentijds vragen of suggesties, laat dat dan weten via teamcoordinatoren@pvcvoetbal.nl.

  Met sportieve groet,

  Bestuur en vrijwilligers PVC Voetbal

 • Corona en PVC Voetbal: hulp is nodig - 1 april 2020

  Beste voetbalvrienden,

  Voordat we over de impact van Corona op PVC Voetbal beginnen, hopen we dat jij en je naasten gezond zijn. En willen we iedereen die al wel, op welke manier dan ook, getroffen is door deze crisis heel veel sterkte wensen. 

  Het is een gekke periode voor iedereen en helaas dus ook voor onze mooie en gezellige club, waar op dit moment de velden en de kantine er leeg en verlaten bijliggen. En helaas wordt het er de komende tijd niet beter op.

  Competitie wordt niet meer hervat

  De KNVB heeft namelijk deze week besloten dat de competitie voor dit seizoen niet meer hervat gaat worden. Ook is besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen. We hopen dat het voor de zomer nog mogelijk wordt om weer toernooien en oefenwedstrijden te spelen, maar daar is op dit moment nog niets over te zeggen. Meer informatie over de KNVB-maatregelen vind je hier.

  De impact van de crisis op PVC Voetbal

  Deze crisis en de ingrijpende maatregelen die genomen worden, hebben een hele grote impact op de maatschappij en dus ook op onze sportvereniging. Het bestuur doet haar uiterste best om hier gepast en kundig mee om te gaan, maar we trekken aan de bel omdat we daarbij echt hulp nodig hebben.

  Wat is de situatie?

  Op twee fronten zijn er op dit moment zorgen binnen de vereniging: financieel en organisatorisch.

  Op het financiële vlak verwachten we een flinke inkomstenderving, door vermindering van:

  • Bar inkomsten - mogelijk tienduizenden euro’s 

  • Inschrijfgelden voor activiteiten - enkele duizenden euro’s

  • Betaling voor gebruik accommodatie - ook weer enkele duizenden euro’s

  • Contributies (impact op verwachte ledenaantal voor het komende seizoen) - contributie is de nummer 1 bron van inkomsten voor PVC Voetbal

  • Sponsoring (de sponsorinkomsten uit de lokale MKB, als bedrijven niet meer aan hun verplichtingen kunnen voldoen) - goed voor vele duizenden euro’s

  Op het organisatorische en voetbaltechnische vlak zijn er nog veel zaken onduidelijk en zullen de komende tijd processen moeten worden aangepast en besluiten moeten worden genomen. Denk aan zaken zoals:

  • Hoe gaan de selectieprocedures en teamindelingen plaatsvinden voor volgend seizoen (vooral van belang voor teams die van spelvorm gaan wisselen)? 

  • In mei/juni hebben we een ALV om de hoogte van de contributie te bepalen. Die kan niet doorgaan, maar hoe doen we dat dan? 

  • En de gebruikelijke praktische zaken die normaliter aan het einde seizoen plaatsvinden ter voorbereiding op een nieuw seizoen.

  Je zult begrijpen dat we dit als bestuur niet zelf allemaal kunnen oppakken. Niet alleen is het bestuur op dit moment al onderbezet, maar ook komt er nu veel meer op ons pad dan we normaal zouden hebben. Gelukkig hebben we een aantal commissies waarin mensen zitten die zich al inzetten voor de club (denk aan Bardienst, Ontvangst, Jeugdkamp etc.). Deze activiteiten zijn nu allemaal marginaal en we zijn dan ook heel blij als deze vrijwilligers willen bijspringen in de werkzaamheden die nu nodig zijn.

  Maar dan zijn we er nog niet. In deze moeilijke tijden is de inzet van elke vrijwilliger welkom. Met zijn allen kunnen we zorgen dat PVC Voetbal goed door de crisis heen komt!

  Wat hebben we zoal nodig:

  • Mensen die ideeën bedenken over het genereren van inkomsten en acties op touw zetten

  • Per leeftijdscategorie: hulp van leiders en coördinatoren om de selectie/indelingen voor volgend seizoen op poten te zetten

  • Besluitvorming ALV & hoe om te gaan met contributie 

  • Praktische zaken: hulp bij inroosteren teams, trainingen, veldverdeling en materialen

  • Hulp bij overzicht en structuur van alle activiteiten en mensen die daarmee aan de slag gaan

  Wil je daarom bij één deze punten helpen - of is er een ander vlak waarop jij je nuttig kunt en wilt maken, laat dat ons dan even weten. Schrijf een mail naar bestuur@pvcvoetbal.nl of neem rechtstreeks contact op met één van de bestuursleden. Geef aan waar jij in kan bijdragen, wat je leuk vindt om te doen, ook als dat iets anders is dan in bovenstaand rijtje staat!

  De komende weken willen we keihard aan de slag gaan met al deze zaken, maar hebben we jullie extra inzet natuurlijk hard nodig, neem daarom dus ajb contact met ons op!

  Voor nu sterkte met alles, blijf veilig en laten we met z’n allen de overheidsmaatregelen blijven naleven, zodat we dit virus snel kunnen verslaan. Samen komen we hier wel doorheen!

  Sportieve groet, 

  PVC Bestuur
  Michel, Regine, Mohamed, Emmanuel, Youssef

   

  PS Externe hulp

  Natuurlijk zoeken wij ook externe hulp om ons te ondersteunen. M.b.t. verschillende zaken zoals hierboven genoemd, zijn wij in nauw contact met Sport Utrecht. Zij treden namens verschillende sportclubs in gesprek met de gemeente Utrecht en de landelijke partners zoals KNVB, NOC*NSF om daar waar het kan, onze belangen te behartigen. Het bestuur houdt nauw contact met deze organisaties om ook op dit vlak de volle ondersteuning te krijgen die nodig is.