• Doneer nu via PVC voor Turkije en Syrië!

    PVC steunt slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië 

    De aardbeving in Turkije en Syrië heeft enorm veel slachtoffers gemaakt en gigantische schade aangericht. Er is heel veel hulp nodig en daar wil PVC ook aan bijdragen. Daarom heeft PVC alvast 500 euro overgemaakt op giro 555 van de samenwerkende hulporganisaties. Hulp blijft nog heel lang nodig. Daarom willen we ook de komende tijd steun geven. Leden van PVC kunnen ons daarbij helpen. Maak je donatie over op NL36INGB0000511399 ten name van Sportvereniging PVC onder vermelding van “Donatie aardbeving Turkije/Syrië”. Wij zullen deze donaties dan verzamelen en nogmaals een gift doen namens PVC.

    Het bestuur