• AED: hulp bij hartfibrillatie

  Het clubhuis van het Sportpark Marco van Basten beschikt over xx defibrillatoren, die te herkennen zijn aan het AED-logo.

  Wat is fibrilleren?

  Soms gebeurt het dat het hart onregelmatig of sterk gaat trillen (fibrilleren). Bij zo’n hartritmestoornis trekken de boezems van het hart snel en onregelmatig samen. Dit kan komen door hoge bloeddruk, verminderde pompfunctie van het hart of een slecht werkende hartklep. Onder de 65 jaar heeft slechts één tot twee procent van de mensen hier last van. Niet elke fibrillatie is bovendien (levens)gevaarlijk. Bij vermoeidheid en kortademigheid kunnen mensen gewoon naar het ziekenhuis gaan. Als de hartkamers zo ernstig fibrilleren dat iemand bewusteloos raakt, is het tijd om in te grijpen. Gebeurt dit niet, dan is de kans op sterven groot.

  Wat is een AED?

  Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat dat door middel van elektrische schokken het juiste hartritme weer op gang kan helpen (defibrillatie). In combinatie met een snelle alarmering van 112 en directe reanimatie is het mogelijk levens te redden met dit apparaat. Zodra je de AED opent of aanzet, begint een stem je te vertellen wat je moet doen. De AED meet zelf het hartritme en bepaalt of en wanneer een schok wordt toegediend. De AED geeft de schok af door middel van twee elektroden die op het lichaam worden geplakt. De elektrodes meten de elektrische stroompjes die het hart afgeeft. Door dit signaal te vergelijken met de signalen die zijn opgeslagen in de database van de AED, kan het apparaat dit schokadvies geven.

  Er zijn semi-automatische AED’s en volautomatische. Het eerste type heeft een drukknop om een schok toe te dienen , het tweede type doet dit automatisch. Sportpark Marco van Basten beschik over automatische AED’s.

  Een AED bedienen

  Iedereen in Nederland kan en mag een AED gebruiken. Een korte training helpt echter wel om in noodgevallen snel en goed te handelen. Veel mensen denken dat je een AED moet gebruiken bij een hartstilstand. Maar als het hart echt stilstaat, dient de AED geen schok toe. Dit gebeurt alleen bij fibrilleren. Bij een hartstilstand is hartmassage (reanimatie) nodig.

  http://www.reanimatieraad.nl

  Letsels

  Bij ernstige letsels, bijvoorbeeld hoofdletsel, breuken, (slag)aderlijke bloedingen, kan de scheidsrechter de wedstrijd voor langere tijd of zelfs definitief onderbreken. In ieder geval totdat gediplomeerde medische hulp en/of vervoer ter plaatse is. PVC beschikt niet over een brancard. Het is ten strengste verboden bij ernstig letsel om het slachtoffer te verplaatsen. In dat geval verschuift de verantwoordelijkheid voor het letsel naar degene die het slachtoffer verplaatst. Een ambulance mag het slachtoffer in zo’n geval zelfs weigeren mee te nemen.

  Een aantal tips:

  • dek, bij koud weer, het slachtoffer af met een jas;
  • leidt de kinderen af van de geblesseerde speler;
  • laat mensen/spelers er niet om heen blijven staan, maar roep ze samen;
  • leg uit dat er een kundig iemand naar zal kijken en dat een persoon ter begeleiding mee zal gaan.