• Nieuw stichtingsbestuur een feit!

  Beste voetballeden,

  Op woensdag 20 februari 2019 hebben we na een jarenlange inzet officieel afscheid genomen van het voormalig bestuur van Stichting de Noordpunt. Gerlof Oudega en Jan van Schaik samen met Bert Reinders hebben met veel enthousiasme en succes jarenlang het stichtingsbestuur geleid. Daarvoor onze eeuwige dank!

  Ondertussen hebben de bij de stichting aangesloten verenigingen de handen ineengeslagen om in goed overleg tot de vorming van een nieuw bestuur te komen. Hierop is er een voordracht geweest van nieuwe leden voor het stichtingsbestuur en hebben Dirk Pronk, Ruud Kikkert en Frans Vermeent na een voordracht van de oud-bestuursleden, de functies van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester op zich genomen. Na vele jaren van onafhankelijke bestuursleden voor de stichting is er nu juist gekozen voor meer bij de clubs betrokken leden in het bestuur. Middels Bert Reinders als "afgevaardigde paviljoen" is het bestuur weer een volwaardig stichtingsbestuur geworden.

  Het eerste wapenfeit van deze nieuw bestuursleden is het bekrachtigen van een nieuwe financiële structuur waardoor de "vervuiler" de vervuiling betaalt en de "omzetmaker" mee kan profiteren van de winst. Hierdoor is iedereen en ook voetbal weer terug in het zadel geholpen en komt nu bijvoorbeeld ruim driekwart van de winst van het paviljoen ten goede aan voetbal. Hiermee moeten de voetballers weer meer zin gaan krijgen in het genereren van meer omzet, omdat dit immers bijna in zijn geheel terugkomt in het voordeel van voetbal zelf.

  Dus de volgende keer als je een consumptie nuttigt bij voetbal kun je jezelf op de schouder kloppen, omdat je daarmee direct de stichting en in het bijzonder voetbal helpt financieel gezond te blijven. Hier worden we als voetbal bestuur erg blij van!

  Namens alle leden en bestuur van PVC Voetbal, wensen we Dirk, Ruud, Frans en Bert veel succes met het uitvoeren van hun functie en hopen op een jarenlange vruchtbare samenwerking.

  Sportieve groet,
  Namens het bestuur PVC Voetbal,
  Michel Marree
  Voorzitter