• Nieuwjaarsgroet stichting de Noordpunt

  Beste mensen, leden van PVC Voetbal, PVC Tennis, SJV Jeu de Boules, SDV Darts.

  Het bestuur van Stichting de Noordpunt, de beheerder van Sportpark Marco van Basten, wenst jullie allen een gezond, voorspoedig en sportief 2021.

  Het jaar 2020 was in veel opzichten moeilijk, zeker voor degenen die door het Covid-19 virus zelf zijn getroffen. Wij hopen van harte dat ergens in de eerste maanden van 2021 de normale sportactiviteiten op het park weer kunnen worden hervat.

  Graag willen wij kort op rij zetten wat het afgelopen jaar is gebeurd in het beheer van het sportpark en het paviljoen.

  -        Financieel beginnen we de zaak inmiddels onder controle te krijgen. Enerzijds door uit te zoeken wat er allemaal omgaat in het beheer van het paviljoen, anderzijds door nu goed functionerende kassa’s met koppeling naar de tap (tellers) en koffiemachines. Ook wordt een terughoudend voorraadbeheer gevoerd. Ondanks de diverse steunregelingen zal dit jaar toch een fors verlies worden geboekt

  -        Het Meerjarig Onderhoudsplan is geactualiseerd (met dank aan Ruud van Eijndt en Bert Klutz) zodat een betere financiële planning mogelijk is. Bovendien zijn een aantal stappen gezet in de uitvoering, welke ook tot kostenbesparingen leiden.

  • De firma Warmtebouw zal vanaf 1 januari het technisch onderhoud gaan uitvoeren.
  • De firma Van Link gaat noodzakelijke spullen installeren (en onderhouden) ivm de brandveiligheid.
  • Als een ondergrondse container geplaatst kan/mag worden (gemeente) gaat de firma Van Dijk binnenkort de afvalstroom ontzorgen.
  • Ook voor de tennisbanen is nu ledverlichting geïnstalleerd.

  -        Dirk Pronk heeft aangegeven te willen terugtreden als voorzitter van de Stichting. Er vindt hierover nu overleg plaats met de verenigingen, ook over de toekomstige rol van het stichtingsbestuur.

   

   

  Met sportieve groet

  Bestuur Stichting de Noordpunt