• PVC toekomstvast: meer kunstgras


  Het aantal inwoners in de Gemeente Utrecht blijft groeien en ook in de omgeving van PVC komen er veel nieuwe huizen bij, o.a. in Cartesiusdriehoek en Leeuwesteyn. Dat betekent dat er ook veel nieuwe mensen bij komen die willen voetballen, dus de vraag naar lidmaatschappen bij PVC zal de komende jaren toenemen.

  Op dit moment zit de capaciteit van de sportvelden van PVC aan zijn limiet; er zijn nu dan ook al wachtlijsten en we trainen met soms wel 6 teams per veld. De capaciteit is te vergroten door het huidige natuurgrasveld te vervangen door kunstgras. Daar kan vaker op gespeeld worden dus kan de groenbezetting verbeterd worden en daarmee efficiënter met de ruimte om worden gegaan.

  Gemeente Utrecht wil de kosten voor de aanleg van het kunstgrasveld voor haar rekening nemen. Een werkgroep binnen de club is nu bezig met de plannen en een vergunningsaanvraag. We hopen erop dat we in de zomer van 2019 het kunstgrasveld aan kunnen gaan leggen, zodat er vanaf seizoen 2019-2020 op gespeeld kan worden. Zo blijft PVC haar buurtfunctie goed vervullen,"voor, door en met iedereen!" We zullen jullie regelmatig op de hoogte houden van de voortgang!

   
  Video:
  https://www.youtube.com/watch?v=tRrEVEXBci4&feature=youtu.be