• PVC vertrouwenscontactpersoon: Sander Glas

  Hallo PVC-er,

  Aangezien ik sinds kort vertrouwenscontactpersoon (VCP) ben van PVC, wil ik mij graag even voorstellen. Het is belangrijk dat jullie weten wie ik ben en hoe je mij gemakkelijk kunt bereiken.

  Sinds 2008 ben ik verbonden aan PVC, doordat mijn zoon toen begon met voetballen. Vanaf 2008-2019 ben ik actief geweest binnen de vereniging, als trainer en coach. Daarna heeft dat kort stil gelegen en nu, sinds ongeveer een jaar, ben ik actief in de groep “gedrag en cultuur” bij PVC. Daarnaast ben ik VCP van PVC. 

  Mijn zoon (Pelle Glas) voetbalt momenteel in de JO19-1. In het dagelijks leven ben ik als ZZP’er werkzaam in het onderwijs, als interim directeur. 

  Waarom een vertrouwenspersoon?

  PVC wil een gezellige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Hierbij hoort onlosmakelijk ook een veilige omgeving.

  Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. 

  Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn waarom het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan over wat de beste oplossing voor het probleem is. Zo iemand heet een vertrouwenspersoon. Het bestuur heeft besloten om mij als VCP bij PVC aan te stellen. 

  Wanneer neem je contact met mij op?

  Indien jij als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag, dan kun jij met mij contact opnemen. Mijn taak is vervolgens:

  • Luisteren naar de klacht of het probleem;

  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;

  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;

  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing;

  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

  De VCP behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken. 

  Hoe kun je mij bereiken?

  Als ik bij PVC ben, mag je mij altijd aanspreken. Daarnaast mag je mij altijd bellen of appen (06-46 11 96 84), of je kunt mij mailen (vcp@pvcvoetbal.nl).

  Hopelijk heb ik het heel rustig bij PVC, maar als het nodig is dan hoop ik dat je mij kunt bereiken.

  Ik wens jou een sportief seizoen!

  Groet,
  Sander