• Herinrichting Noordpunt en asfaltwerkzaamheden Kanaalweg

  Herinrichting Noordpunt
  De Noordpunt wordt heringericht om een aantrekkelijke groene verblijfplek te maken waar genoten kan worden van het zicht op de kanalen en de omgeving. Het bestaande pad langs het Amsterdam-Rijnkanaal wordt vernieuwd en verbreed, zodat iedereen lopend en met de fiets bij het stadsstrand kan komen. Om het paviljoen komt een wandelpad gemaakt van natuurstenen keien, dat aansluit op de bestaande asfaltweg langs het Merwedekanaal.

  Werkzaamheden groot onderhoud Kanaalweg
  Het asfalt van de Kanaalweg (vanaf de Cervanteslaan richting het stadsstrand) is versleten en krijgt een nieuwe asfaltdeklaag. De parkeerplaatsen tot het sportpark worden verbeterd.

   

  Start en planning werkzaamheden
  Om de overlast te beperken worden de twee bovenstaande projecten gecombineerd. De werkzaamheden zijn ingepland vanaf dinsdag 2 januari tot halverwege maart 2019. Planning van de werkzaamheden:

  • In januari 2019 wordt gewerkt aan het pad langs het Amsterdam-Rijnkanaal
  • Vanaf begin februari wordt gewerkt aan de Kanaalweg. In de week van 25 februari wordt het asfalt aangebracht
  • Vanaf 4 maart 2019 wordt rond het paviljoen het pad van natuurstenen keien aangelegd en vinden afrondende werkzaamheden plaats

  Bereikbaarheid
  Vanaf week 6 kan het zijn dat woningen, sportpark en horeca niet bereikbaar zijn via de Kanaalweg. U wordt dan omgeleid via de Cervanteslaan en het nieuwe pad langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Buiten werktijden is de Kanaalweg doorgaans wel toegankelijk.

  In de week van 25 februari (voorjaarsvakantie) wordt de rijbaan gefreesd en geasfalteerd. Dit heeft meer effect op de bereikbaarheid van de Kanaalweg. Bewoners en bezoekers worden dan omgeleid via het nieuwe pad en er worden tijdelijke parkeerplaatsen in het groen gemaakt.

  De planning is onder voorbehoud van onder andere de weersomstandigheden. Met behulp van aankondigingsborden en omleidingsborden op straat houden we u op de hoogte van de werkzaamheden en actuele omleidingen.

  Meer informatie
  Op https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wijken/wijk-west/ staan de omleidingsroutes en de meest actuele informatie.
  Voor meer informatie over de herinrichting van de Noordpunt kunt u contact opnemen met Johan Klein via telefoonnummer 14 030. Over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Dick Doorn of Gerrit Jan van den Oudenalder via telefoonnummer 14 030.
  Voor andere vragen over uw wijk kunt u terecht bij Wijkbureau West, Stadskantoor, 5e etage, Stadsplateau 1, Utrecht, telefoonnummer 14030.