• Stichting De Noordpunt zoekt met spoed nieuwe penningmeester

  Doe jij graag de financiën? Stichting De Noordpunt (SNP) zoekt met spoed een nieuwe penningmeester. De stichting is eigenaar van het gebouw, de tennisbanen en de jeu-de-boules-banen op Sportpark Marco van Basten. Tot de taken van de penningmeester behoren onder meer het opstellen van de jaarlijkse begroting en jaarrekening en het bewaken van de diverse budgetten die in de begroting zijn opgenomen.

  De penningmeester maakt deel uit van het stichtingsbestuur en behalve bovenstaande taken verzorgt hij of zij drie keer per jaar de financiële kwartaalrapportage. Ook overleg met het administratiekantoor en de controle van de juiste afwikkeling van kosten en baten door de Sportparkcoördinator behoren tot zijn of haar verantwoordelijkheden.

  Het sportpark
  Op het sportpark zijn de verenigingen PVC Voetbal, PVC Tennis, SDV Darts en SJV Jeu de Boules gevestigd. Het pand heeft daarnaast twee vaste huurders met eigen ruimtes. Dit zijn Partou Kinderopvang en TRIAS Fysiotherapie & Sportrevalidatie. Ook kunnen externe partijen ruimtes huren voor activiteiten. Deze activiteiten moeten altijd een sportachtergrond of een maatschappelijk karakter hebben.

  De voetbalvelden en de openbare buitenruimte zijn eigendom van de gemeente Utrecht. Zij is verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Via de stichting huurt PVC Voetbal de velden. De gemeente stelt deze velden overdag ook beschikbaar aan scholen.

  Het bestuur en de inkomsten van SNP
  Het bestuur waarvan de penningmeester lid zal worden, vergadert maandelijks op de tweede dinsdag om 19.30 uur. Voor elke vergadering wordt op voorhand een agenda opgesteld en na afloop worden notulen gemaakt. De stichting heeft als doelstelling op sportpark Marco van Basten een gezonde exploitatie te realiseren. Op deze wijze moeten de faciliteiten kwalitatief goed onderhouden blijven tegen een voor de verenigingen zo voordelig mogelijke prijs. Haar inkomsten komen uit de verkopen in het paviljoen, vaste huurders, losse verhuur en verenigingsbijdragen.

  Extern administratiekantoor
  De boekhouding en de salarisadministratie zijn uitbesteed aan een extern administratiekantoor. Dit is Schevers administratie en advies. Het kantoor verzorgt ook de driemaandelijkse btw-aangifte.In samenwerking met het administratiekantoor is de penningmeester van de stichting verantwoordelijk voor een juiste rapportage van de financiële cijfers. De penningmeesters van de verenigingen voeren de kascontrole uit. Hiervan wordt jaarlijks een verslag gemaakt.

  Meer informatie?
  Ben je enthousiast geworden en lijkt deze rol je wel wat? Neem dan voor meer informatie contact op met de huidige penningmeester Frans Vermeent: 06 53 74 78 65.