• Update: kunstgras bij PVC

    Zoals bekend is PVC met de Gemeente Utrecht in gesprek over de aanleg van een kunstgrasveld, ter vervanging van het huidige natuurgrasveld. Afgelopen maandag vond hierover een informatieavond met omwonenden plaats. We kijken terug op een constructieve avond, waarvan de belangrijkste uitkomst was dat de omwonenden de (voorlopige) voorkeur uitspraken voor een ongewijzigde positie van de velden: behoud van het grote grasveld op de huidige locatie, en van het pupillenveld aan de kanaalzijde.

    Op dit moment worden berekeningen gemaakt door de leverancier van de lichtmasten, om inzichtelijk te maken wat dit betekent voor de verlichting (positie van de masten en verwachtingen m.b.t. strooilicht). Ook wordt de voorkeur van de omwonenden besproken met de Gemeente Utrecht. Op maandagavond 4 maart vindt een vervolgbijeenkomst plaats voor omwonenden om dit verder te bespreken. Ook zijn hierbij weer medewerkers van de Gemeente Utrecht en het Wijkbureau aanwezig.

    We streven naar het aanleggen van kunstgras (en vervanging gras van het pupillenveld) in de zomer van 2019. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen!