• Vertrouwenscontactpersoon

  Onze vertrouwenscontactpersoon is Sander Glas.

  Je kunt contact opnemen met Sander als je als lid, ouder, vrijwilliger of gast van onze vereniging last hebt van ongewenst gedrag. De vertrouwenscontactpersoon behandelt elke klacht strikt vertrouwelijk. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

  Als je contact opneemt, mag je dit van de vertrouwenscontactpersoon verwachten:

  • Luisteren naar de klacht of het probleem
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is
  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn
  • Eventueel actief bemiddelen of zoeken naar een oplossing
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening