• Visie en missie van PVC

    PVC Voetbal is een vereniging in Utrecht-West, die voetbal nadrukkelijk als teamsport organiseert en aanbiedt aan jeugdspelers en senioren. Dit kan zowel op het veld als in de zaal. Iedereen is welkom, ongeacht religie, geaardheid of politieke overtuiging. Bij PVC Voetbal staat het samen plezier hebben in het voetballen op de eerste plaats.

    Kortom, PVC is voor iedereen, met iedereen en door iedereen! 

    Dit betekent dat we van de (ouders van) leden verwachten dat ze actief meewerken op de vereniging als vrijwilliger. 

    Zowel bij de jeugdafdeling als bij de senioren selecteert PVC Voetbal bij de selectie-elftallen op talent en voetbalkunde. Dit om voor zoveel mogelijk spelers de meest uitdagende en motiverende omgeving te creëren.