• Zaterdagontvangst
  • Regeling zaterdagontvangst (Jeugd)

    Op de zaterdag is er altijd een aantal mensen aanwezig om de leiders van thuis?? en uitspelende teams te ontvangen. Zij vertellen op welk veld gespeeld wordt, van welke kleedkamer gebruik gemaakt kan worden, leggen de huisregels van PVC uit, voeren de uitslagen in als dat niet via het mobiele digitale wedstrijdformulier gaat, en nog veel meer wat kan bijdragen aan een plezierige en sportieve wedstrijddag. Het ontvangstteam is op de zaterdag het visitekaartje van PVC.

    Gedurende de zaterdag is altijd een jeugdbestuurslid aanwezig als lid van het ontvangstteam. Daarnaast is er ook een vertegenwoordiger van een team dat ‘dienst’ heeft. Het betreft een ouder die van een van de jeugdteams die van 8.15 uur tot 12.15 uur ‘s morgens of van 12.15 uur tot 16.15 uur ‘s middags aanwezig is.

    Het schema dat vermeldt welk team op welke datum wordt verwacht en welk bestuurslid er op die dag dienst heeft wordt aan het begin van het seizoen op de website geplaatst. Elk team bepaalt in onderling overleg welke ouder in de bestuurskamer dienst zal doen.

    Heb je vragen of opmerkingen over de ontvangst op zaterdag, neem dan contact met ons op via jeugdsecretaris@pvcvoetbal.nl